APO Letní škola

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádají společný projekt APO Letní škola. Jednodenní setkání se zástupci odborných společností má vytvořit prostředí pro užší spolupráci a vyšší erudici pacientských organizací.

Setkání proběhne v Kaiserštejnském paláci v Praze 25. srpna 2015.

Akademie pacientských organizací (APO) je edukační projekt, který se snaží přispět k řešení hlavních problémů českých pacientských sdružení a umožnit jim lépe hájit práva i potřeby pacientů.

Setkání se zúčastní předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina a výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček. Pozvání přijali také zástupci Evropského pacientského fóra (EPF) a portugalské asociace Apifarma, kteří představí funkční model spolupráce mezi pacientskými organizacemi a odbornými společnostmi.

Ve druhé části setkání budou pacientské organizace rozděleny do šesti skupin dle terapeutických oblastí. Zástupci pacientů a lékařů si navzájem představí svou činnost a seznámí se také se svými cíli a možnostmi budoucí spolupráce.

Zpětnou vazbu od pacientských organizací a problémy jejích členů chce více zjišťovat rovněž Ministerstvo zdravotnictví ČR, proto bude na APO Letní škole přítomna také politická náměstkyně MZ Lenka Teska Arnoštová, která představí vizi zasazení pacientských sdružení.

S blížící se výzvou pro využití prostředků ze Strukturálních fondů EU (OP zaměstnanost) se pacientským organizacím nabízí prostor pro získání finanční podpory na svou činnost. I zde AIFP pacientské organizace podporuje a v rámci APO prochází zástupci pacientů řadou školení.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!