Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je úřad, který funguje, ať už se jedná o výplaty důchodů nebo nemocenské. Je třeba zdůraznit, že úřad nejen peníze vydává, ale také je vybírá. U pojistného jde o částku kolem 360 miliard Kč ročně, což představuje zhruba třetinu státního rozpočtu České republiky.

Prioritou a jedním ze Strategických cílů na léta 2014-2020 je zachování stability výkonu agend, jejich kvalitativní rozvoj, racionalizace a zvyšování efektivity. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun dále uvedl, že úřad důsledně sleduje doby řízení ve všech útvarech, které se podílejí na zpracování žádostí o důchod. V roce 2013 činila doba řízení u starobních důchodů 31 dnů, u invalidních důchodů 60 dnů, u vdovských a vdoveckých důchodů 27 dnů a u důchodů sirotčích 32 dnů. Oproti roku 2012 se zásadněji zkrátila průměrná doba řízení u invalidních důchodů, a to o 10 dnů, ostatní druhy důchodů jsou již delší dobu vyřizovány bez prodlení a zkrácení doby řízení se pohybovalo v řádech jen několika dnů. 91 % všech dávek nemocenského pojištění je vyplaceno do 10 dnů od doručení všech potřebných dokladů.

Modernizace a efektivity úřad dosahuje i s pomocí informačních technologií, v maximální míře pracuje s dokumenty v elektronické podobě, umožňuje bezpečný a oprávněný online přístup klientů k jejich datům. Konkrétním výsledkem takového postupu je ePortál ČSSZ, který úřad spustil 1. 12. 2013. ePortál ČSSZ je internetová aplikace umožňující klientovi obstarat si konkrétní informace a služby formou elektronické samoobsluhy, usnadní kontakt s ČSSZ a okresními správami sociálního zabezpečení.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!