Cesta k nekuřáctví

Česká lékárnická komora (ČLnK) spolupracuje s  Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (VZP ČR) a Společností pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) na společném projektu „Cesta k nekuřáctví“. Projekt probíhá ve dnech od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016. Pro pacienty jsou připraveny ve vybraných  lékárnách a Centrech pro závislé na tabáku konzultace s lékárníky a lékaři. Všeobecná zdravotní pojišťovna navíc podpoří své pojištěnce poskytnutím finančního příspěvku za účelem odvykání závislosti na tabáku.

Příspěvek bude poskytnut na léčivý přípravek po předepsání ošetřujícím lékařem Centra pro závislé na tabáku. Finanční podpora bude také směřována na volně prodejné léčivé přípravky, jejichž výdej potvrdí lékárník - odborný konzultant při odborném pracovišti ČLnK. Jedná se o přípravky k náhradní léčbě nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky. Maximální výše příspěvku VZP ČR pro jednoho pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč.

Podpora rozhodnutí přestat kouřit má zásadní význam pro zdraví pojištěnce. Kouření významně ovlivňuje kvalitu i délku života, zvyšuje výskyt komplikací a nemocí, především onkologických, kardiovaskulárních a respiračních, ale také několika desítek dalších – zvyšuje např. riziko osteoporózy (řídnutí kostí), roztroušené sklerózy, diabetu mellitu (cukrovky), hypertenze (vysokého krevního tlaku), metabolického syndromu, široké palety psychiatrických onemocnění včetně úzkostí a deprese, zhoršuje hojení ran, bolesti svalů a kloubů, poruchy spánku a další. Účinek léků závislosti na tabáku závisí na délce a míře odborné intervence. Bez ní je úspěšnost blízká placebu (kolem 5 %), s intenzivní dlouhou intervencí to může být až 40 %, uvedla doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově náměstí. Všechny tyto léky ale fungují proti abstinenčním příznakům, nikoli proti kouření. Proto je podle doc. Králíkové důležité spojení s intervencí lékaře nebo lékárníka.

Příspěvek bude poskytnut na doporučení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku, nebo lékárníka - odborného konzultanta při odborném pracovišti ČLnK. K žádosti o příspěvek je třeba doložit originál doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékárníka - odborného konzultanta, které je potvrzeno jejich podpisem a razítkem pracoviště. Dále je nutné předložit originál platebního dokladu z lékárny o úhradě léčivých nebo zmíněných podpůrných přípravků. Žádost o příspěvek včetně příloh může klient zaslat poštou, nebo osobně na klientském pracovišti VZP ČR.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!