ČLnK požaduje navýšení příjmů

Česká lékárnická komora (ČLnK) požaduje navýšení příjmů stejně jako lékaři a stomatologové. Prezident České lékárnické komory se, vzhledem k vážnosti stavu ekonomiky veřejných lékáren, obrátil na ministra zdravotnictví, na ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a na viceprezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR se žádostí o přípravu bezodkladného řešení.

Jedním z hlavních témat porady předsedů okresních sdružení lékárníků, předsedů revizních komisí a čestných rad a následného sněmu České lékárnické komory, byl způsob financování poskytované lékárenské péče, zejména veřejných lékáren a jejich zaměstnanců. V důsledku propadu příjmů lékáren jejich mzdy nejenže již několik let nerostou, v mnoha případech na rozdíl od jiných segmentů zdravotnictví a v rozporu s prohlášeními Ministerstva zdravotnictví ČR o příjmech zdravotníků dokonce klesají. Řešením je přechod na kombinovaný způsob financování lékárenské péče, který umožňuje na jedné straně snižovat náklady zdravotních pojišťoven na léky a současně zajistit odpovídající podmínky zdravotníkům. Podstatou tohoto systému je kombinace odměňování z obchodní přirážky a současně z výkonu za poskytnutou zdravotní péči.

Lékárníci znovu důrazně upozornili, že jim jako jediným zdravotníkům nebyla přiznána kompenzace zrušených regulačních poplatků v plné výši, což přispělo k propadu jejich příjmů v roce 2015, demonstrovaném na konkrétních datech z lékáren. Vyzvali proto Ministerstvo zdravotnictví ČR ke stanovení výše signálního výkonu pro rok 2016 na hodnotu 30 korun. Tento krok by měl být prvním směrem k oddělení závislosti příjmu lékárníka na ceně léčivých přípravků.

Představitelé České lékárnické komory, farmaceutických fakult, České farmaceutické společnosti ČLS JEP, sdružení Mladí lékárníci a provozovatelé lékáren podepsali v reakci na současnou situaci společné Memorandum o spolupráci lékáren a zdravotních pojišťoven, v němž vyzvali zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví ČR k řešení hlavních témat a problémů českého lékárenství.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!