Dítě má právo vídat pravidelně oba rodiče

Rozvod rodičů je zátěžovou situací, do které dítě spadne bez ohledu na svá přání. Nemělo by však zbytečně trpět jen proto, že se rodiče nedokáží dohodnout. Nejlepší zájem dítěte obvykle v roli kolizního opatrovníka hájí orgán sociálně-právní ochrany dětí. Nebo by alespoň měl. Nesmí jen pasivně čekat na rozhodnutí soudu, který určí rozdělení péče o děti. I v průběhu soudního řízení by měl zmírňovat spor mezi rodiči tak, aby v ideálním případě dospěli k dohodě.

Obrátil se na nás otec, protože se mu nelíbilo, že může svou dceru vídat pouze jednou za tři týdny.  Později se přidala také babička, která svou vnučku nemohla vídat vůbec. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) však odkazoval na probíhající soudní řízení s tím, že dokud soud nerozhodne, nemůže v dané věci nic dělat. To ovšem není pravda.

OSPOD se má i během soudního řízení snažit vést rodiče k nalezení vzájemné shody. Cílem přitom není vyřešit problémy již bývalých partnerů. Za jejich životy OSPOD odpovědnost nenese. Cílem je vyřešit problém dítěte, které nemůže kvůli konfliktů rodičů jednoho z nich vídat tak často, jak pro svůj život potřebuje. To stejné se může týkat dalších příbuzných.

V šetřeném případě jsme konstatovali, že OSPOD k oběma rodičům přistupoval nestraně a objektivně. Byl však nečinný v průběhu vleklého soudního řízení, kdy se nesnažil přimět partnery k vzájemné dohodě.

Nakonec se podařilo dospět k takovému uspořádání, které vyhovuje oběma rodičům, babičce a především dítěti. Dotčený OSPOD pak změnil svá interní pravidla tak, aby byl v budoucnu v podobných případech více aktivní a lépe hájil zájmy dětí. 

Více informací o případu: eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3888

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!