Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) pořádá mezinárodní odborný seminář „Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti“ v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce.

Termín: 15. 9. 2015
Místo: Litomyšl

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Seminář je další z akcí projektu, která umožňuje setkání sociálních pracovníků z různých oblastí za účelem posilování profesní identity, vzájemné spolupráce a sdílení dobré a špatné praxe.

Obsah semináře se zaměří především na přenos zkušeností sociálních pracovníků ze zahraničí jako inspirace a příležitosti pro praxi v České republice, a bude zároveň obsahovat workshopy s přednáškami reflektující dobrou, případně i špatnou praxi v sociální práci, a vhled do různých oblastí a inovativních postupů. O své zkušenosti v roli sociální pracovnice se přijede podělit Ruth Stark, prezidentka International Federation of Social Workers (IFSW). Přidanou očekávanou hodnotou je pak vzájemná výměna informací, kontaktů a zkušeností mezi účastníky.

Tematicky se program tohoto semináře zaměřuje na aktuální situaci ve vybraných oblastech výkonu sociální práce v České republice. Workshopy, které proběhnou v odpolední části semináře, jsou zaměřeny na tato témata:

  • Sociální práce s předluženými klienty
  • Sociální práce s uprchlíky
  • Komunitní sociální práce
  • Sociální práce na obci
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!