Duševní onemocnění

Z analýzy Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) vyplývá, že třetí nejčastější příčinou, kvůli níž začnou lidé dostávat příspěvek na péči, jsou duševní onemocnění. Počet i podíl těchto příjemců stále roste. Zatímco na počátku tisíciletí kvůli duševním onemocněním podle autorů dávky pro bezmocnost pobíralo 8,5 procenta příjemců, o desetiletí později příspěvek na péči mělo už téměř 16 procent.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) lidí, kteří příspěvky na péči dostávají, celkově přibývá. V roce 2007 úřady dávku měsíčně vyplácely v průměru 277 300 osobám, v roce 2014 to bylo už 327 700 osob.

Duševní onemocnění představovala třetí nejčastější příčinu přiznání dávky. U nově přiznaných invalidních důchodů tvoří dokonce druhou hlavní příčinu s 20 procenty nově přiznaných dávek, uvádí analýza NÚDZ. Duševním onemocněním je proto nuté věnovat zvýšenou pozornost.

Příspěvek na péči stát poskytuje od roku 2007. Postižení a senioři si za něj mají zajistit opatrování v nějakém zařízení či pomoc doma. Do roku 2006 mohli získat takzvané zvýšení důchodu pro bezmocnost. Důchod se při částečné bezmocnosti zvedal o 20 procent životního minima, při převážné o 40 procent a při úplné o 75 procent. Pečovatelé pak dostávali příspěvek při péči o osobu blízkou.

Příspěvek na péči se vyplácí podle závislosti na pomoci. Dospělí pobírají měsíčně 800, 4 000, 8 000 a 12 000 korun a děti 3 000, 6 000, 9 000 a 12 000 korun. Zhruba dvě pětiny příjemců tvoří lidé nad 81 let. V mladším věku podle analýzy převažují muži, po sedmdesátce pak ženy. Ty se totiž dožívají vyššího věku.

NÚDZ analyzoval údaje lékařské posudkové služby. Vycházel z úspěšných žádostí o zvýšení důchodu či o příspěvek v letech 2001 až 2003 a 2009 až 2011. Třetí nejčastější příčinou přidělení dávek byly duševní nemoci a poruchy chování. Počet lidí, kteří dávky dostávají, se ztrojnásobil. Podíl se zvýšil z 8,5 na 18,8 procenta. Důvodem k přiznání víc než poloviny těchto nových příspěvků byly demence, u čtvrtiny to byla mentální retardace a u osmi procent schizofrenie.

Nejčastěji lidé získali dávky na zajištění pomoci kvůli nemocem oběhové soustavy. Zatímco ale tyto choroby byly na počátku tisíciletí důvodem k poskytnutí podpory v 52 procentech případů, o desetiletí později už jen ve 31 procentech případů. Na druhé příčce jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Podíl příjemců se zvedl z necelých 15 procent na víc než 17 procent.

Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči v jednotlivých letech

Rok Příjemci Příjemci do 18 let Příjemci nad 81 let
2007 277.300 20.000 109.200
2008 295.700 20.200 117.900
2009 308.700 20.800 124.100
2010 311.500 21.800 126.500
2011 306.700 22.600 125.600
2012 314.600 26.000 128.100
2013 317.800 26.400 128.000
2014 327.700 27.500 132.800

Zdroj: Důvodová zpráva k novele o sociálních službách

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!