e-Health je otázka času, nikoliv potřeby

Evropská sekce WHO uveřejnila novou zprávu k e-Health. Odhaluje v ní, že bylo dosaženo hmatatelného pokroku, který v mnoha zemích přinesl jasné výhody. Ve většině zemí se tak již stalo samozřejmostí, že technologie pomáhá doručovat zdravotní záznamy a zdravotnické služby pro zlepšení veřejného zdraví.

Ve zprávě s názvem Od inovace k realizaci - e-Health v evropském regionu WHO je čitelná tendence ke strategickému záběru. Přesto některé země mají slabou nebo žádnou správu, legislativu a právní ochranu v oblasti e-Health. To může vést k promarněným příležitostem a neefektivnosti, která ohrožuje životy a může také nechat e-Health otevřeno ke komerčnímu využití, zatímco orgány ochrany veřejného zdraví přijdou o jeho výhody.

E-Health je definován jako jakákoliv činnost, ve které se používá elektronických prostředků pro doručení informací, zdrojů a služeb, které souvisejí se zdravím. Pokrývá mnoho oblastí, včetně elektronických zdravotních záznamů, telehealth, mobilního zdraví (m-Health) a se zdravím související využívání e-learningu, sociálních médií, zdravotní analytiky a statistických dat.

Zsuzsanna Jakab, regionální ředitelka WHO pro Evropu, uvedla: „V 21. století se pohybujeme na vlně technologií, což s sebou přináší širokou škálu možností pro inovace v oblasti zdraví. V mnoha zemích, je e-Health revoluční metodou poskytování zdravotní péče a informací potřebných k její podpoře. Pacienti jsou čím dál znalejší, protože mají přístup k informacím a poradenství. To je zlepšení kvality zdravotní péče a také výzvou tradiční roli zdravotníků.“

„E-Health zachraňuje životy i peníze, a přesto, navzdory mnoha inspirujícím příkladům pokroku, tato zpráva jasně ukazuje, že e-Health není přijat rovnoměrně po celé Evropě. Je zapotřebí vyšších investic do elektronického zdravotnictví k dosažení politických cílů programu Zdraví 2020.“

Tato zpráva popisuje, proč by vlády měly podniknout kroky v oblasti elektronického zdravotnictví a poskytnout jasnou strukturu řízení a dohledu pro realizaci, legislativu, klinické registry, právní ochranu a další oblasti. Zpráva vyzývá k trvalému financování a definuje standardy pro elektronické zdravotnictví.

Zdravotní analýzy a zpracování velkých objemů dat znamenají významný potenciál pro zdravotnictví, ale tento potenciál není předmětem zkoumání dostatečně rychle a je málo programů pro podporu pokroku v této oblasti. V současné době má pouze šest zemí národní politiku nebo strategii upravující používání velkých objemů dat ve zdravotnictví, a jen málo reguluje používání velkých objemů dat soukromými společnostmi. Když se orgány ochrany veřejného zdraví dobrovolně neúčastní, soukromé společnosti rychle využijí poskytnutý potenciál ke svým účelům.

Základní fakta a statistiky

93 % členských států (42 zemí) poskytlo veřejné finanční prostředky pro e-Health programy. Značí to silný závazek vlád pro další vývoj v tomto odvětví.

 

81 % členských států (35 zemí) uvádí, že jejich poskytovatelé zdravotní péče používají sociální média jako součást zdravotních kampaní k podpoře informovanosti. 91 % (40 zemí) uvádí, že jednotlivci a komunity používají sociální média, aby získali informace o zdravotních problémech. Tato data ukazují, jak velký je rozmach sociálních médií a zájem o jeho potenciál jako komunikační médium pro pacienty i profesionály. Přesto 81% členských států uvádí, že nemá národní politiku pro regulaci používání sociálních médií ve zdravotnictví, takže využití sociálních médií zůstává neformální a neregulované.

80 % členských států má právní předpisy na ochranu soukromí jednotlivých zdravotních údajů v elektronických zdravotních záznamech - což představuje téměř 30% nárůst oproti roku 2009. Ukazuje to významný pokrok při přijímání elektronických zdravotních záznamů.

73 % členských států (33 zemí) nemá subjekt, který by byl odpovědný za regulační dohled pro kvalitu, bezpečnost a spolehlivost nad zdravotními mobilními aplikacemi, a to navzdory rozšířenému používání těchto technologií. To představuje pro země potenciální riziko v oblasti a zůstává oblastí, která potřebuje pobídky, poradenství a dohled.

38 % členských států (17 zemí) ještě musí zavést zvláštní politiku či strategii Telehealth. S ohledem na značný nárůst Telehealth iniciativ v Evropě, tato oblast vyžaduje speciální zaměření vlád s cílem zajistit pevný základ pro její další růst.

Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!