Evropské peníze pomáhají k integraci cizinců

V Česku žije přes čtvrt milionu cizinců z tzv. třetích zemí. Většina z nich se ze začátku svého pobytu potýká s jazykovou bariérou, nezná svá práva, ale ani povinnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) se snaží přispět k jejich lepšímu začlenění do většinové společnosti.

Z Evropského sociálního fondu byly v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořeny zhruba čtyři desítky projektů zaměřených primárně na migranty v celkové výši přibližně 200 milionů Kč. Kurzy češtiny, pomoc při hledání práce, právní a sociální poradenství nabízí projekty financované z Evropského sociálního fondu.

Velkou pomoc pro migranty představuje tzv. interkulturní pracovník. Ten dělá prostředníka mezi úřady, majiteli ubytoven a podobně. V Česku jde o poměrně novou profesi, které ale dosud chybělo kvalitní vzdělání. V rámci projektu neziskové organizace InBáze vznikl kurz zaměřený na poradenství a asistenci migrantům v šesti jazycích včetně arabštiny, čínštiny či mongolštiny. Jeho účastníci se zdokonalili v tlumočení nebo v legislativě vztahující se k pobytu a práci migrantů v Česku. Profese interkulturního pracovníka bude v roce 2015 zařazena i do Národní soustavy kvalifikací.

Organizace pro pomoc uprchlíkům představila projekt Prevence sociálně patologických jevů u cizinců a pomoc při řešení problémových situací. Terénní pracovníci se snažili cizince informovat o možnosti využití bezplatného právního a sociálního poradenství i kurzů češtiny. Oslovovali je na ulicích, v ubytovnách či na stavbách. Větší odezvu zaznamenaly smíšené dvojice (česko-vietnamské, česko-ukrajinské, česko-ruské). Nabízenou pomoc využilo přes šest set lidí.

Projekt Využití kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu Multikulturního centra Praha pomáhá cizincům s uznáním jejich vzdělání. Ti jsou totiž nejvíce postiženi problémem nedostatečného uplatnění své kvalifikace na trhu práce. Ze statistik vyplývá, že skoro čtvrtina z nich je překvalifikovaných.

Lucie Sládková z pražské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vyvrací zažitý názor společnosti, že cizinci zabírají Čechům pracovní místa nebo jen čerpají sociální dávky. To, že Čechům cizinci berou práci, je podle ní mýtus, žádný výzkum nic takového nepotvrdil. Například podporu v nezaměstnanosti může cizinec pobírat až tehdy, kdy tu má trvalý pobyt.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!