Evropský pas pohostinských dovedností

V úterý 17. června 2014 představila Evropská komise Evropský pas pohostinských dovedností (European Hospitality Skills Passport). Tento pas prvním ze série pasů, které mají v budoucnu usnadnit mobilitu racovních sil v rámci Evropské unie prostřednictvím usnadnění kontaktu mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání. Evropský pas pohostinských dovedností iniciovala Evropská komise ve spolupráci s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů v sektoru pohostinství: HOTREC (sdružuje reprezentanty hotelů, restaurací, kaváren a podobných zařízení v Evropě); a EFFAT (Evropská federace odborových svazů v potravinářství, zemědělství a cestovního ruchu).
Dovednostní pas umožňuje pracovníkům a zaměstnavatelům překonat jazykové bariéry a porovnat dovednosti pracovníků v pohostinství s cílem usnadnit nábor v tomto odvětví. Pas funguje on-line na evropském portálu pracovní mobility EURES a je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Do dovednostního pasu, mohou pracovníci zaznamenat všechny schopnosti a dovednosti získané v průběhu svého vzdělávání, odborné přípravy a pracovní praxe ve snadno dostupném formátu. Pas doplňuje tradiční životopis a umožňuje zaměstnavatelům rychle překonat jazykové bariéry a najít kvalifikované pracovníky, které potřebují k naplnění svých volných pracovních míst.
 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!