FarmaKon

Výroční konference FarmaKon se koná dne 17. 3. 2015 v Praze.

Program:

Zahájení konference - 9:00

Globální pohled na farmaceutický sektor

 • Popis současného stavu a trendů ovlivňujících globální trh a jeho hráče
 • Možné cesty, jak zvýšit růst příjmů a podíl na trhu

Jaroslav Škvrna, Partner, Deloitte Česká republika, Praha

Marek Fořt, Senior Manager, Deloitte, Praha

Trendy farmaceutického trhu

 • Vývoj farmaceutického trhu v ČR i ve světě
 • Dynamika vývoje segmentů trhu
 • Porovnání RX, OTC a doplňků stravy
 • Faktory ovlivňující trh s léky

RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, Senior Manager, Offering Management, Czech and Slovak Republics, IMS Health a.s., Praha

Změny legislativy a očekávaný vývoj lékové regulace z pohledu MZ ČR

 • Nová opatření proti reexportu léků do zahraničí
 • Ceny a úhrady LP
 • Vyhláška o léčebném konopí

PharmDr. Alena Tomášková, ředitelka odboru farmacie, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

SÚKL a jeho pohled na regulaci léčiv v roce 2015

Mgr. Irena Storová, zástupce ředitele, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Rozhodovací praxe regulačních autorit v řízení o cenách a úhradách léčiv

 • Změny rozhodovací praxe v roce 2014
 • Aktuální stav agendy cen a úhrad léčiv a otázky nad budoucností systému
 • Další změny a klíčové výzvy pro lékovou politiku státu

Mgr. Filip Vrubel, manažer Pharma Team, Deloitte, Praha

Lékárny - aktuální situace v oblasti léků

 • Zrušení regulačních poplatků  za recept v lékárnách a výpadky finančních zdrojů a jejich kompenzace
 • Odměňování poskytované lékárenské péče
 • Změna systému marží lékáren
 • Úpravy cenového předpisu a dopad na lékárny
 • Pozitivní listy zdravotních pojišťoven a postoj lékáren
 • Nedostupnost léků na trhu v důsledku reexportů

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident, Česká lékárnická komora, Praha

Ujednání zdravotních pojišťoven o cenách a úhradách

 • Prohlášení o ceně
 • Smluvní ujednání  
 • Limitace nákladů
 • Slevy
 • Pay-backy
 • Pozitivní listy - použití a úspory
 • Dohoda o úhradě vs. DNCV
 • Další dohody o nejvyšších cenách
 • Nemocniční pozitivní listy

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně Lékové komise, SZP ČR, Praha

Dohody zdravotních pojišťoven a výrobců o dodávkách léků – dopady, rizika a očekávání

Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o., Praha

Regulace reklamy, propagace a prodej léčivých přípravků

 • Rozhodovací praxe a stanoviska SÚKL v oblasti regulace reklamy LP
 • Neintervenční poregistrační studie  nebo reklama?  
 • Šetření podnětu, správní řízení
 • Práva a povinnosti v rámci řízení SÚKL
 • Průběh kontroly u zadavatele/zpracovatele reklamy
 • Udělené sankce
 • Informace k poskytování vzorků léčivých přípravků
 • Pravidla reklamních setkání a účast odborníků na kongresech, poskytování darů

Mgr. Jaroslava Doležalová, vedoucí oddělení dozoru nad reklamou, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Mgr. Tereza Valicová, vedoucí oddělení právní podpory a enforcement, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Závěr konference

Registrace na http://www.konferenceseminare.cz/farmakon

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!