Financování a lepší organizace sociálních služeb

Hlavní témata konference v Hradci Králové se týkala změn v typologii sociálních služeb, vývoje jejich efektivity a financování. Debata se zaměřila také na dílčí výsledky individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách.

Radek Suda, pověřený řízením odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních služeb uvedl, že v listopadu 2013 bylo v České republice registrováno 5 865 služeb. Současná legislativa rozděluje sociální služby do třiceti tří druhů a každý z nich obsahuje výčet činností, které musí poskytnout. V praxi se však ukázalo, že některé činnosti se dublují, jiné se překrývají.

Zdroj Veřejná správa dále uvádí, že současný systém navíc zatěžuje administrativu poskytovatelů i následnou kontrolu. Pro jednu cílovou skupinu se například musí registrovat více sociálních služeb a na každou poskytovatel žádá peníze. To zbytečně zvyšuje náklady na celý systém. Navrhované změny v systému poskytování sociálních služeb se budou proto týkat jejich typologie. Sociální služby zahrnují nyní sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Každá kategorie je dále rozdělena na další druhy. Podle formy poskytování se jedná o služby pobytové, ambulantní a terénní. Cílem je tento systém zjednodušit. Aby nová struktura služeb byla efektivní a splnila svůj cíl, musí být nové druhy sociální péče navázány na další procesy tohoto systému, například na vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, na financování sociálních služeb a také na proces jejich plánování a rozvoje.

V případě, že by nová typologie sociálních služeb byla schválena, jistě by pomohla snížit poskytovatelům administrativu. Taktéž by nová typologie pomohla přesněji zacílit a rychleji reagovat na potřeby cílových skupin.

Připravovaný materiál sleduje i změny ve financování sociálních služeb z pohledu jejich udržitelnosti. Celkové náklady na sociální systém činí v České republice přibližně dvacet osm miliard korun. Sociální služby jsou už hrazeny z více zdrojů a v současnosti se posuzuje několik variant financování. Nejradikálnější varianta počítá s důslednou analýzou potřeb cílových skupin či lokalit s volbou vhodných druhů sociálních služeb. Financování pak bude zajištěno buď plošnou dávkou, příspěvkem na základě hodnocení příjmů a majetku či financováním poskytovatelů sociálních služeb. Projekt Podpora procesů v sociálních službách je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Více informací o projektu lze nalézt na webových stránkách www.podporaprocesu.cz.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!