Konec dobrý, všechno dobré

Dne 26. 11. 2015 proběhla na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy přednáška o paliativní péči s názvem „Konec dobrý, všechno dobré“. Přednášku započal několika slovy prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF, který zdůraznil důležitost paliativní péče.

V průběhu přednášky se posluchači seznámili se základními informacemi o paliativní péči a měli možnost poslechnout si zástupce z různých nemocnic a oborů, jejichž práce s umíráním a koncem života souvisí.

Už na začátku diskuze byla zdůrazněna role rodiny v rámci této péče, cílem je totiž zvýšení kvality života nemocného i jeho rodiny. Důležitá je autonomie pacienta a pozice rodiny jako rovnocenného partnera. Jedná se o týmovou práci, kde je nutné znát cíle a možnosti, podle kterých se stanoví ošetřovatelský plán. Je podstatné si uvědomit, že lékař může vždy pomoci, i když to neznamená zachránit život. Stejně jako fakt, že lékař bohužel nemá vždy všechny odpovědi a někdy funguje jako průvodce nemocí.

Paliativní péče, jak ji dnes známe, obvykle trvá v rozmezí týdnů až dvou měsíců a další snahou je spolupráce kurativní a paliativní péče tak, aby pacient nepřešel od jednoho ke druhému, ale aby byly v různém poměru zastoupeny obě složky po delší dobu léčby. Třemi typy paliativní péče v České republice jsou lůžkové hospice, mobilní hospice a nemocniční paliativní péče (paliativní týmy). 

Přednášející, mezi kterými byli paní primářka MUDr. Irena Závadová, která pracuje pro mobilní hospic Cesta domů, Pavel Klimeš, jakožto zástupce sester v paliativní péči, MUDr. Lucie Cingrošová z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, MUDr. Barbora Szonowská z VFN Praha, MUDr. Barbora Beňová z Kliniky dětské neurologie FN Motol, MUDr. Jindřich Polívka z Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech a psycholog Martin Loučka, uvedli i několik příkladů z praxe, z kterých byla cítit úleva a vděčnost pozůstalých po správně a poctivě odvedené paliativní péči. V závěru přednášky byla otevřena diskuze, ve které padly otázky například na žádosti pacientů o eutanazii či na psychickou zátěž samotných doktorů a možnosti tréninku komunikace o koncových částech života pacienta.

Přednáška proběhla v rámci kampaně Konec dobrý, kterou zaštiťuje Centrum paliativní péče. Cílem kampaně je ukázat především studentům lékařských fakult, že paliativní péče je disciplína s konkrétními klinickými výsledky a kvalitním akademickým zázemím, jak uvedla MUDr. Barbora Beňová, paliativní medicína se v dnešní době řadí mezi nejprogresivnější obory. Kampaň podporují Nadace Jistota KB a Nadační fond Avast. V případě zájmu je možné se do kampaně zapojit a získávat další informace, například prostřednictvím webových stránek www.konecdobry.cz.

Autorem článku je Michaela Hronová, studentka 2. lékařské fakulty UK

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!