Mezinárodní den antikoncepce

Mezinárodní den antikoncepce se uskuteční dne 26. září 2015. Připojí se k němu i Česká lékárnická komora (ČLnK) a lékárníci. Jejich hlavním cílem je opět vysvětlení pozitiv i negativ hormonální antikoncepce, která je jedním z velmi často vydávaných typů léčiv. Je také jednou z nejčastěji používaných a při správném užívání i nejúčinnějších antikoncepčních metod. Podle statistik ji v České republice užívá více než 40 % žen v plodném věku. Přináší celou řadu výhod, ale také rizik, která jsou někdy uživatelkami podceňována.
 
Vhodnost užívání "klasické" hormonální antikoncepce by měl vždy na základě vyšetření posoudit lékař. Je sice velmi jednoduchá z hlediska užití a bezpečná z pohledu nízkého výskytu nežádoucích účinků i při dlouhodobém užívání. Jakkoli se zdá z tohoto hlediska běžná a široce aplikovatelná, přináší s sebou obdobně jako jiné léky i některá rizika a nutnost dodržování určitých pravidel.
 
U predisponovaných žen může totiž zvyšovat riziko vzniku tromboembolické nemoci, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a arteriální hypertenze. Tato rizika jsou posílena v případě, že uživatelka hormonální antikoncepce současně kouří. Proto je velmi důležité, aby se tohoto zlozvyku zbavila. S tím jí pomohou ve specializovaných poradenských místech pro odvykání kouření zřízených v lékárnách. Lékárny se zaměřením na odvykání kouření najdete v aplikaci Lékárny v ČR.
 
V roce 2015 se stala široce dostupnou tzv. postkoitální antikoncepce. Jedná se o druh hormonální antikoncepce, která je určena především jako „první pomoc“ po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání jiné antikoncepční metody (protržený kondom, zapomenutá tableta perorální antikoncepce aj.). Tato metoda není vhodná k opakovanému užívání!
 
Postkoitální antikoncepce (nebo také „pilulka po“) nepřeruší již probíhající těhotenství, zabraňuje otěhotnění, proto je nutné užít daný přípravek co nejdříve po nechráněném pohlavním styku (do 72 hodin nebo 120 hodin dle typu pilulky). Pilulky také nechrání před pohlavně přenosnými chorobami. Stejně jako jiné léky může způsobovat nežádoucí účinky a není vhodná pro každou uživatelku. Proto je třeba, aby pacientka správně a úplně informovala lékárníka při výdeji o svém zdravotním stavu.
 
Při výdeji v lékárně získají pacientky kromě bezpečného a schváleného léčiva také informace důležité nejen pro správné použití hormonální antikoncepce, ale také jak se zachovat například v případě výskytu průjmového onemocnění, zvracení a s jakými přípravky by neměla být kombinována. I to může být pro správný účinek velmi důležité. A právě s tím poradí nejen během Mezinárodního dne antikoncepce lékárníci.
 
 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!