Mezinárodní den rovnosti žen a mužů

Zaměstnanost mužů je v České republice stále vyšší než zaměstnanost žen. Podle nejaktuálnějších statistik muži v současnosti vydělávají v průměru o téměř 22 procent více než ženy. 19. červen je Mezinárodním dnem rovnosti žen a mužů. MPSV ČR při této příležitosti upozorňuje na přetrvávající nerovnosti mezi ženami a muži v mnoha oblastech.
Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové je princip rovnosti žen a mužů zásadním tématem a ministerstvo se snaží tento princip uplatňovat vůči svým zaměstnancům a zaměstnankyním.

MPSV ČR připravilo několik kroků ve prospěch lepšího slaďování práce, soukromí a rodiny, ať již formou prosazení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině či přímou realizací projektu dětské skupiny na MPSV a nabídkou flexibilních forem práce zaměstnancům a zaměstnankyním ministerstva.

Ministerstvo se také snaží o vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Výrazem této snahy je mimo jiné příprava akčního plánu, která si klade za cíl řešit nerovnosti mezi ženami a muži právě na úrovni vedoucích pozic, ať již ve veřejné správě, v obchodních společnostech či v politice.

Příprava Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích je také hlavním tématem workshopu uspořádaného MPSV při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů v prostorách Národní technické knihovny. Workshop, který je součástí projektu PROGRESS financovaného z fondů Evropské unie, otevře prostor pro reflexi návrhu akčního plánu ze strany různých zainteresovaných skupin. Smyslem setkání je získat další podněty pro připravovaný dokument, který by měl být v příštím roce předložen vládě. Workshop navazuje na konferenci s názvem Ekonomická udržitelnost – Diverzita ve vedení, kterou pořádá platforma Byznys pro společnost spolu se zástupci managementu českých firem, signatáři Memoranda Diverzita 2013+ a pod záštitou MPSV ČR. Cílem konference je nastavit lepší podmínky pro uplatnění diverzity a vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností.

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!