Míra nezaměstnanosti v ČR

V Česku bylo v roce 2015 dosaženo druhé nejmenší nezaměstnanosti ze všech zemí EU. Byla snížena na 4,7 %, to je o více než 1% bod za rok. Lépe je na tom už jen Německo.

Česko se drží hluboko pod průměrem EU, který je 9,3 %. Nezaměstnanost v ČR je dokonce nižší než v Rakousku, které má velmi propracovanou aktivní politiku zaměstnanosti a dlouhá léta kralovalo žebříčkům nízké nezaměstnanosti.

Vláda ČR má ambici, aby ČR měla nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě. Dobrá situace na trhu práce je nejlepším sociálním opatřením. Nic nechrání občany před pádem do chudoby tak, jako dostatek volných pracovních míst. Zároveň takováto politika šetří i státní rozpočet, protože není potřeba vyplácet podporu v nezaměstnanosti.

Motivace ke vstupu do zaměstnání a opuštění tzv. pasti chudoby se zvyšuje pravidelným zvyšováním minimální mzdy. Vytváření nových pracovních míst a získání nových investic bude i nadále prioritou Vlády ČR v roce 2016.

 

Bilance roku 2015: ČR je mezi nejlepšími zeměmi EU v čerpání eurofondů, růstu HDP i zaměstnanosti

Převzato z www.vlada.cz

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!