MPSV ČR prověřuje situaci v oblasti informačních technologií

Náměstkyně ministryně práce pro informační technologie (IT) Iva Merhautová zahájila se svým týmem prošetřování technického a smluvního stavu IT v rámci ministerstva. Stalo se tak bezprostředně po jejím jmenování už počátkem února. Již první seznámení s aktuální situací ukázalo celou řadu technických rizik a nepochopitelných smluvních nedostatků.

Náměstkyně uvedla, že minulá vedení úseku informačních a komunikačních technologií nevypsala za celý uplynulý kalendářní rok žádné otevřené výběrové řízení. V důsledku to znamená, že část dodávaných služeb v současné době pravděpodobně není pokryta platnou smlouvou dle zákona o zadávání veřejných zakázek a zbytku vyprší platnost smluv v průběhu roku 2014. Hodnota těchto zakázek se přitom pohybuje v řádu desítek až stovek milionů korun.

Soutěž na veřejné zakázky tohoto rozsahu běžně probíhá i rok. V současné době přitom není k předmětným zakázkám zpracována zadávací dokumentace a často ani technická a procesní specifikace. Vítěze soutěže a nového dodavatele pak čeká analýza, dodávka či programování, testování, zaškolování a migrace stávajícího systému. Na to je podle náměstkyně, s ohledem na potřebnou dobu přípravy a legislativní lhůty, potřeba dostatek času, a to v rozmezí od půl roku do dvou let podle toho, co je předmětem soutěže.

Podle Merhautové bude ministerstvo bude postupovat maximálně transparentně. Již nyní je ale zřejmé, že v důsledku nečinnosti předchozích vedení resortu bude muset žádat MPSV při zadávání veřejných zakázek, alespoň na přechodnou dobu, o výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Nyní je ministerstvo ve stádiu seznamování se se situací a úvodní posouzení budu k dispozici do konce března.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!