MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2015

Statistická ročenka, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavnímdávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. 

Z ročenky 2015 se tak veřejnost mimo jiné dozví, že:

  • na konci roku 2015 měla Česká republika celkem 10 553,8 tis. obyvatel (z toho 1 932,4 tis., tj. 18,3 %, bylo ve věku nad 65 let), meziročně stoupl počet obyvatel o cca 15,6 tis.,
  • průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla cca 26 467 Kč, reálně se zvýšila o 2,4 %,  v rámci dávkových systémů rezortu bylo na důchodech vyplaceno 385,8 mld. Kč,   na dávkách nemocenského pojištění 24,1 mld. Kč,  na podporách v nezaměstnanosti 8,3 mld. Kč, na dávkách pomoci v hmotné nouzi 10,6 mld. Kč, na dávkách pro osoby se zdravotním postižením 2,0 mld. Kč, na příspěvek na péči 21,2 mld. Kč, na dávkách státní sociální podpory 35,1 mld. Kč a na dávkách pěstounské péče 2,6 mld. Kč, 
  • průměrný podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku) činil 6,6 % a byl tak o 1,1 p.b. nižší než v roce 2014, 
  • na konci roku 2015 Úřad práce ČR evidoval 453,1 tis. uchazečů o zaměstnání (z toho 187,6 tis. uchazečů nezaměstnaných déle než 12 měsíců), na jedno volné pracovní místo připadli cca 4 uchazeči o zaměstnání, 
  • průměrná výše podpory v nezaměstnanosti dosáhla výše 6 171 Kč, 
  • v prosinci 2015 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení důchod 2 874,0 tis. důchodců (z toho 2 367,3 tis. starobních důchodců) v průměrné výši 10 994 Kč, 
  • ke konci roku 2015 existovalo 3,3 tis. zařízení sociálních služeb o celkové kapacitě 78,5 tis. lůžek, počet umístěných klientů činil 73,5 tis., 
  • zhruba 111,4 tis. klientů využilo v průběhu roku 2015 pečovatelskou službu, 
  • v roce 2015 bylo nově hlášeno cca 1,6 mil. pracovních neschopností s průměrnou délkou trvání 43 dní, průměrné procento pracovní neschopnosti činilo 4,06, průměrný denní stav práce neschopných dosáhl cca 183,1 tis.
  • Statistická ročenka má 146 stran, ve formátu A4 vyšla v nákladu 150 ks a lze ji stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869

Zdroj: Ministerstov práce a sociálních věcí

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!