Náměstkyní pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování je Jana Hanzlíková

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová jmenovala od 1. března 2014 Mgr. Janu Hanzlíkovou náměstkyní ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování.

Její prioritou je nastavení fungujícího systému péče o ohrožené děti a rodiny směrem k jeho jasnějšímu vymezení a provázání podpůrných služeb, dále podpora zavádění změn a nových aspektů daných novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí do praxe, a podpora aktivního sociálního začleňování znevýhodněných – zranitelných osob.

Mgr. Jana Hanzlíková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, kde vystudovala obor sociální politika a sociální práce a také obor pedagogika pro střední školy. Na Univerzitě Palackého v Olomouci dále vystudovala obor rozvoj komunikačních kompetencí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Přes 14 let se věnuje práci s dětmi a osobami se zdravotním postižením různého druhu (kombinované, tělesné, mentální postižení, vady řeči, poruchy autistického spektra). Stejně dlouhou praxi má i v poradenské, konzultační a terapeutické činnosti, kde se specializovala především na pomoc osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí s tímto handicapem.

Pracovala jako poradce v oblasti školství a sociální oblasti, metodik pro vzdělávání ŠPZ a krajský metodik pro Pardubický kraj nebo vedoucí Speciálně pedagogického centra a sociální služeb. Byla členkou Krajské národní rady pro osoby se zdravotním postižením. Napsala i řadu publikací a recenzí z oblasti metodologie a práce s dětmi se zdravotním postižením a sociální práce.

Je vdaná, má syna a dceru, žije v Pardubicích.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!