Národní koncepce eHealth v přímém přenosu

Ve středu 23. září 2015 proběhla každoroční konference ICT ve zdravotnictví 2015, pořádaná společností IDG Czech Republic a.s. Jako vždy se konference zúčastnilo několik desítek odborníků ze zdravotnických zařízení i obchodních společností.

Frekventovaným tématem letošní konference byla národní koncepce elektronického zdravotnictví, která vzniká na Ministerstvu zdravotnictví ČR. V posledních deseti letech je to již několikátý pokus odborné veřejnosti dosáhnout vládního dokumentu, který by podpořil jejich úsilí a iniciativy. Zatím to vypadá, že by skutečně mohla být koncepce formálně předložena v nejbližších týdnech do vlády k projednání.

Během dne vystoupili před účastníky jak samotní tvůrci koncepce, tak několik členů široké pracovní skupiny, která se na jejím vzniku podílí. Autoři koncepce nechali účastníky konference nahlédnout spíš do procesu vzniku koncepce než do jejího obsahu - to je zatím předčasné.  O to více prostoru dostali ti, kteří od koncepce něco očekávají či se jí obávají.

Jedním z nejdůležitějších problémů je skloubení nově vznikající koncepce s existujícími lokálními a regionálními řešeními. Právě absence národní koncepce nutí uživatele a dodavatele vytvářet proprietární řešení, které nemusí do koncepce zapadnout a především neumí informace vzájemně sdílet a předávat. Autoři koncepce musí pamatovat na propojení a využití existujících informačních systémů a dat v nich obsažených. Papír snese vše, mnohem důležitější bude vlastní realizace.

Klíčovým tématem, o kterém všichni hovoří podobně jako o manželce detektiva Colomba (kterou nikdo neviděl), je efektivní systém motivací, který povede k tomu, že naprojektované a realizované nástroje budou jejich uživatelé opravdu užívat. Zkušenosti ukazují, že se to stane jen tehdy, pokud se to uživatelům vyplatí, něco jim to přinese. Rádi jsme slyšeli, že i systém motivací, a nejen represivních, je předmětem úvah těch, kdo národní koncepci sepisují.

Autorem článku je MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!