Nezaměstnanost v červenci 2014

K 31. 7. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 541 364 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 185 více než v červnu a o 9 732 méně než v červenci 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 527 066 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných zůstal na 7,4 % (červen 2014 – 7,4 %, červenec 2013 – 7,5 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 1 600, meziročně pak o 10 904. Celkem jich zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 51 079.

Během července 2014 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 56 478 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 12 174 osob, meziročně pak o 3 615 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 52 293 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 4 805 méně než v červnu 2014 a o 10 053 více než v červenci 2013. Novou práci získalo 31 654 lidí - o 6 269 méně než v předchozím měsíci a o 14 807 více než před rokem. Celkem 6 736 z nich ji našlo prostřednictvím Úřadu práce ČR.

V evidenci ÚP ČR byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním a středním odborným vzděláním a výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 – 29 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pracovníci ve službách, prodeji a administrativě, automechanici, manipulační, pomocní, nekvalifikovaní stavební či montážní dělníci, číšníci, servírky, pracovníci ostrahy, opraváři nebo řidiči. Mezi nově evidovanými se začali v menší míře objevovat i učitelé, vychovatelé, pedagogičtí pracovníci či lektoři. Jejich počty jsou srovnatelné s předchozími lety.

V červenci 2014 evidoval ÚP ČR celkem 51 079 volných pracovních míst - o 1 600 více než v červnu a o 10 904 více než před rokem. V praxi se tak začíná mimo jiné projevovat pozitivní vliv personálního posílení úřadu. Jeho zaměstnanci mnohem více komunikují se zaměstnavateli a obcemi a seznamují je s možnostmi nejen finanční podpory, ale nabízejí jim také poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem. Jen v průběhu prvních šesti měsíců roku 2014 absolvovali zaměstnanci ÚP ČR celkem 6 177 monitorovacích návštěv u firem a obecních úřadů. Výsledkem jsou mimo jiné tisíce nových volných pracovních pozic v databázi Úřadu práce ČR.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 10,6 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (40,5), Sokolov (36,2), Karviná (34,8), Bruntál (30,9) a Hodonín (29). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci července 4 891 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 11 322 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,4 %), Mladá Boleslav, Prachatice, Pelhřimov a Benešov (shodně 4,4 %), Praha-západ, Rokycany a Rychnov nad Kněžnou (shodně 4,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 35 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (13 %), Ústí nad Labem (12,6 %), Bruntál (12,5 %), Karviná (12,3 %), Ostrava-město (11,4 %), Chomutov (11,2 %), Louny a Děčín (shodně 10,1 %).

Na konci července evidoval ÚP ČR 23 748 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 991 osob a meziročně pak klesl o 5 394 uchazečů. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,4 % (červen 2014 – 4,2 %, červenec 2013 –5,3 %). Pro tuto skupinu nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let

V červenci 2014 bylo bez práce 281 878 žen (52,1 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 60 849 OZP (11,2 % z celkového počtu nezaměstnaných).
OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci července 1 495 OZP (z toho jich 55 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby nebo ostrahu objektů. Celkem 114 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 107 762 lidí, tj. 19,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2014 – 18,6 %, červenec 2013 – 20,2 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červen 2014, ukazuje, že se ČR drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 6%, EU28 9,9 %. Méně nezaměstnaných než v České republice, evidovaly příslušné úřady v Rakousku (4,9 %), Německu (5 %), na Maltě (5,1 %) a v Lucembursku (5,8 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla v Bulharsku (11 %), Itálii (11,2 %), Irsku (12,2 %), Portugalsku (13,5 %), na Slovensku (13,6 %), na Kypru (14,5 %), v Chorvatsku (15,1 %) a ve Španělsku (23,9 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za červen zatím k dispozici.
 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!