Nezaměstnanost v červnu 2014

K 30. 6. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 537 179 uchazečů o zaměstnání. To je o 12 794 méně než v květnu 2014 a o 3 294 méně než v červnu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 522 065 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných klesl na 7, 4 % (květen 2014 – 7,5 %, červen 2013 – 7,3 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 1 456, meziročně pak o 5 447. Celkem jich zaměstnavatelé nabízeli 49 479.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo všech 77 regionů. Největší hlásí okres Jindřichův Hradec (o 8,2 %), Jeseník (o 6,1 %), Prachatice (o 5,9 %), Pelhřimov (o 5,5 %), Benešov (o 5,1 %) a Znojmo (o 5 %).

Během června 2014 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 44 304 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 2 872 osob, meziročně pak o 5 770 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 57 098 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 9 269 méně než v květnu 2014 a o 11 574 více než v červnu 2013. Novou práci získalo 37 923 lidí - o 9 547 méně než v předchozím měsíci a o 13 197 více než v roce 2013. Celkem 6 950 z nich ji našlo prostřednictvím Úřadu práce ČR.

V evidenci ÚP ČR byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním a středním odborným vzděláním a výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 – 29 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pracovníci ve službách, prodeji a administrativě, manipulační, pomocní, nekvalifikovaní stavební či montážní dělníci, číšníci, servírky, pracovníci ostrahy, opraváři nebo řidiči. Mezi nově evidovanými se začali v menší míře objevovat i učitelé, vychovatelé, pedagogičtí pracovníci či lektoři.

V červnu 2014 evidoval ÚP ČR celkem 49 479 volných pracovních míst - o 1 456 více než v květnu 2014 a o 5 447 více než před rokem.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 10,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (35,6), Bruntál (33,9), Karviná (33,3), Jeseník (29,9) a Sokolov (28,7). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci června 4 770 vhodných pro OZP a 10 111 míst nabízely firmy absolventům a mladistvým.
Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,4 %), Mladá Boleslav (4,3 %), Pelhřimov (4,4 %), Praha-západ, Prachatice a Benešov (shodně 4,5 %), Rychnov nad Kněžnou a Rokycany (shodně 4,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 35 regionů. Nejvyšší byl v okrese Most (13,2 %), Ústí nad Labem (12,6 %), Bruntál (12,5 %), Karviná (12,3 %), Ostrava-město (11,3 %), Chomutov (11,2 %), Louny a Děčín (shodně 10,1 %).

K 30. 6. 2014 evidoval ÚP ČR 22 757 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 813 osob a meziročně o 4 139 uchazečů. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 % (květen 2014 – 4,8 %, červen 2013 – 5 %).

Včervnu 2014 bylo bez práce 273 175 žen (50,9 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 60 849 osob se zdravotním postižením - OZP (11,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 99 994 lidí, tj. 18,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (květen 2014 – 19,6 %, červen 2013 – 20,2 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za květen 2014, ukazuje, že se ČR drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 6,2 %, EU28 10,3 %. Méně nezaměstnaných než v České republice, evidovaly příslušné úřady v Rakousku (4,4 %), Německu (5 %), na Maltě (5,4 %) a v Lucembursku (6 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla v Litvě (10,4 %), Bulharsku (11,6 %), Irsku (12 %), v Itálii (12,8 %), na Slovensku (13,6 %), v Portugalsku (14 %), na Kypru (14,3 %), v Chorvatsku (15,7 %) a ve Španělsku (24,9 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou aktuální údaje k dispozici.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!