Nezaměstnanost v lednu 2015

K 31. 1. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 556 191 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 277 více než v prosinci roku 2014 a o 73 083 méně než v lednu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 539 642 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných vzrostl na 7,7 % (prosinec 2014 – 7,5 %, leden 2014 – 8,6 %). V meziročním srovnání se zvýšil o téměř 26 tisíc počet volných pracovních míst, meziměsíčně jich přibylo přes 3,5 tis. a zároveň klesl podíl evidovaných absolventů.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenaly 4 regiony - Trutnov (o 1,1 %), Mladá Boleslav (o 0,7 %), Brno-město a Nový Jičín (shodně o 0,3 %). Naopak nárůst eviduje ÚP ČR v 73 okresech. Největší hlásí Jeseník (o 11,5 %), Písek (o 10,8 %), Jindřichův Hradec (o 10,5 %), Prachatice (o 8,2 %) a Domažlice (o 7,6 %).

Situace na pracovním trhu odpovídala v lednu 2015 běžnému vývoji na trhu práce začátkem roku. Výrazně vzrostl počet mužů, kteří se hlásili do evidence ÚP ČR a také lidí, kterým na konci roku 2014 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody.

Zároveň se ale zaměstnavatelé snaží udržet si stávající obsazení pracovních pozic. V některých regionech dokonce nezaměstnanost klesla, a to díky rozjezdu turistického ruchu. Na celkové situaci se pozitivně projevuje také monitoring volných pracovních míst. Zaměstnanci ÚP ČR komunikují se zaměstnavateli a obcemi, vyhledávají volná pracovní místa pro uchazeče o zaměstnání, seznamují zaměstnavatele nejen s možnostmi finanční podpory v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale také jim nabízejí poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem a konkrétního regionu.

Vývoj na trhu práce značně ovlivňuje i neustálá a široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů financovaných jak z národních, tak evropských peněz. Za zmínku stojí i programy, v jejichž rámci poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání a mzdy zaměstnanců v době růstu či ekonomického útlumu. Firmy tak mohou překlenout složité období a nemusí propouštět své pracovníky.

Zaměstnavatelé měli v lednu 2015 největší zájem o řidiče nákladních automobilů, pracovníky v gastronomii, administrativě, o prodavače, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center, pracovníky v ostraze, uklízeče, pomocníky v kancelářích a hotelích, skladníky a v některých regionech také o instruktory lyžování. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, elektrikář, elektromechanik, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenští technici, manipulační a montážní dělníci, stavební specialisté a obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance. Dále se uplatní IT specialisté, grafici, pracovníci v marketingu, ve zdravotnictví (lékaři a zdravotní sestry) i v sociální oblasti. Přednost dávají zaměstnavatelé proškoleným specialistům s praxí.

Během ledna 2015 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 71 044 lidí. Ve srovnání s prosincem 2014 byl jejich počet vyšší o 7 260 osob, meziročně jich pak bylo méně, a to o 10 402 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 56 767 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 17 389 více než v prosinci 2014 a o 7 762 více než v lednu 2014. Novou práci získalo 37 767 lidí - o 14 607 více než v prosinci 2014 a o 8 194 více než před rokem. Celkem 7 076 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní a nekvalifikovaní dělníci, pracovníci ve službách, obchodě, prodeji, gastronomii, administrativě, řemeslníci, nástrojáři nebo opraváři.

V lednu 2015 evidoval ÚP ČR celkem 62 257 volných pracovních míst - o 3 518 více než v prosinci 2014 a o 25 863 více než lednu 2014. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 8,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Jeseník (34,3), Bruntál (34,1), Karviná (32,4), Sokolov (31,8), Chomutov (30,4) a Hodonín (28,3). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci ledna 5 569 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 14 651 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí Praha-východ (3,4 %), Mladá Boleslav (4,4 %), Praha-západ (4,5 %), Benešov, Rychnov nad Kněžnou (shodně 4,6 %) a Rokycany (4,7 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 37 regionů. Nejvyšší byl v okresech Bruntál (13,6 %), Most (12,9 %), Ústí nad Labem (12,5 %), Karviná (12,2 %), Jeseník (12 %), Znojmo (11,5 %) a Chomutov (11,3 %).

Celkem v rámci nástrojů APZ ÚP ČR ke konci ledna 2015 podpořil 85 051 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM).

V lednu 2015 se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 12 411 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců. Od ledna 2015 je možné prodloužit ji ve výjimečných odůvodněných případech až na dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních údržbách.

Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

Díky podpoře v této oblasti SÚPM dostalo v lednu 2015 šanci získat zaměstnání 16 199 uchazečů. Celkem 105 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, prodeji, úklidu, obchodě, ve službách a sociální oblasti, charitě, dále na ně přijímají řidiče, prodavače, skladníky nebo pomocné dělníky. Celkem 2 522 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v prodeji, administrativě či gastronomii.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 1. 2015 se jich účastnilo celkem 11 332 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, svářečské kurzy nebo měli zájem o získání řidičských průkazů včetně těch profesních. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 20 – 24 a 35 – 39 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které ÚP ČR přispívá.

Za celý rok 2014 se některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů zúčastnilo 46 454 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Celkem 40 477 lidí kurz v tomto období ukončilo. Za dvanáct měsíců ÚP ČR poskytl na rekvalifikace celkem 343 896 395 Kč.

Na konci ledna 2015 evidoval ÚP ČR 26 185 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 319 a meziročně pak o 12 784 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,7 % (prosinec 2014 – 5,1 %, leden 2014 – 6,2 %). Pro tuto skupinu nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit mladým lidem tolik potřebné pracovní zkušenosti. Velký zájem o vstup do projektu hlásí jak absolventi, tak i zaměstnavatelé. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. Na konci ledna 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 1 147 uchazečů.

V lednu 2015 bylo bez práce 269 846 žen (48,5 %z celkového počtu nezaměstnaných) a 62 273 OZP (11,2 % z celkového počtu nezaměstnaných).

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně ke konci ledna 2015 odpořil 1 472 OZP (z toho jich 38 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby nebo ostrahu objektů. Celkem 78 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 132 859 lidí, tj. 23,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (prosinec 2014 – 21,4 %, leden 2014 – 23,9 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za prosinec 2014, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU (jde se o sezónně neočištěná data): ČR 5,7 %, EU28 9,7 %. Méně nezaměstnaných než v České republice evidovaly příslušné úřady na Maltě (5,6 %), v Rakousku (5 %) a v Německu (4,5 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla ve Slovinsku (10,1 %), v Irsku (10,3 %), ve Francii (10,6 %), v Bulharsku (11,3 %), Itálii (12,1 %), na Slovensku (12,7 %), v Portugalsku (13,6 %), na Kypru (16,5 %), v Chorvatsku (17,1 %) a ve Španělsku (23,4 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii zatím nejsou údaje za prosinec k dispozici.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!