Nezaměstnanost v prosinci 2014

K 31. 12. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 541 914 uchazečů o zaměstnání. To je o 24 406 více než v listopadu 2014 a o 54 919 méně než v prosinci 2013.

Z celkového počtu lidí bez práce bylo 525 975 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných vzrostl na 7,5 % (listopad 2014 – 7,1 %, prosinec 2013 8,2 %). V meziročním srovnání se zvýšil o více než 23 tisíc počet volných pracovních míst a zároveň klesl podíl evidovaných absolventů.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenaly 2 regiony - Praha-západ (o 0,7 %) a Praha (o 0,2 %). Naopak nárůst eviduje ÚP ČR v 75 okresech. Největší hlásí Jindřichův Hradec (o 19,1 %) Prachatice (o 18,6 %), Pelhřimov (o 16,9 %), Chrudim (o 14,4 %) a Klatovy (o 13,8 %).

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci 2014 běžnému vývoji nezaměstnanosti ke konci roku. S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, kterým k 31. 12. 2014 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost a obnoví ji s příchodem jarního počasí. V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně vzrůst, ale s největší pravděpodobností se nedostane na hodnoty roku 2013.

Na celkové situaci se pozitivně projevuje oživování ekonomiky a monitoring volných pracovních míst.

Svůj podíl má i neustálá a široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů financovaných jak z národních, tak evropských peněz. Za zmínku stojí i programy, v jejichž rámci poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání a mzdy zaměstnanců v době růstu, či ekonomického útlumu. Firmy tak mohou překlenout složité období a nemusí propouštět své pracovníky.

Zaměstnavatelé měli v prosinci 2014 největší zájem o pracovníky v gastronomii, administrativě, o prodavače, číšníky, servírky, zedníky, šičky, obchodní zástupce, pomocné manipulační dělníky, dále o pomocné pracovníky ve výrobě, ostrahy a bezpečnostních agentur, uklízeče, řidiče nákladních automobilů a autobusů, pomocníky v kancelářích a hotelích, učitele, operátory a v některých regionech také o instruktory lyžování. Velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, elektrikář, elektromechanik, slévač, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenští technici, manipulační a montážní dělníci a obsluha obráběcích strojů). Uplatní se IT specialisté, grafici, strojírenští technici, pracovníci v marketingu, ve zdravotnictví (lékaři a zdravotní sestry) i v sociální oblasti. Přednost dávají firmy proškoleným specialistům s praxí.

Během prosince 2014 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 63 784 lidí. Ve srovnání s listopadem 2014 byl jejich počet vyšší o 14 359, meziročně pak o 4 039 uchazečů. Mezi příchozími převažovali muži, kteří přišli o zaměstnání poté, co skončily sezónní práce. Z evidence naopak odešlo celkem 39 378 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 12 177 méně než v listopadu a o 11 153 více než v prosinci 2013.

Novou práci získalo 23 160 lidí - o 10 236 méně než v listopadu 2014 a o 10 499 více než v prosinci 2013. Celkem 6 051 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní a nekvalifikovaní dělníci, pracovníci ve službách, prodeji, gastronomii, ostraze a administrativě, řemeslníci nebo opraváři.

V prosinci 2014 evidoval ÚP ČR celkem 58 739 volných pracovních míst - o 658 méně než v listopadu 2014 a o 23 561 více než v prosinci 2013. Důvodem meziměsíčního poklesu bylo jednak ukončení sezónních prací, ale také útlum činnosti zaměstnavatelů v období kolem Vánoc. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 9,2 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Sokolov (35,3), Bruntál (34,4), Jeseník (34,2), Karviná (30,3), Děčín (28,1) a Ústí nad Labem (26,9). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci prosince 5 312 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 14 021 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí Praha-východ (3,3 %), Benešov (4,3 %), Praha-západ a Mladá Boleslav (shodně 4,4 %), Rokycany (4,5 %) a Rychnov nad Kněžnou (4,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 38 regionů. Nejvyšší byl v okresech Bruntál (13,5 %), Most (12,8 %), Ústí nad Labem (12,5 %), Karviná (12 %), Chomutov a Ostrava-město (shodně 11 %).

Pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují i nástroje APZ. Celkem v jejich rámci ÚP ČR ke konci prosince 2014 podpořil 61 917 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM).

V prosinci 2014 se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 14 164 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v prosinci 2014 šanci získat zaměstnání 19 550 uchazečů. Celkem 225 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, prodeji, úklidu, obchodě, ve službách a sociální oblasti, charitě, dále na ně přijímají řidiče, recepční, lešenáře nebo strojírenské dělníky.

Celkem 3 054 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb (kadeřnické, kosmetické, masérské, regenerační či rekondiční služby), výroby potravin, v prodeji nebo gastronomii. Byli mezi nimi i fotografové, projektanti, grafici nebo truhláři.

Uchazečům pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 12. 2014 se jich účastnilo celkem 11 395 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené hlavně na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, svářečské kurzy nebo chtěli získat řidičské průkazy včetně těch profesních. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které ÚP ČR přispívá.

Na konci prosince 2014 evidoval ÚP ČR 27 504 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 23 609. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 217 a meziročně pak o 12 042 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,1 % (listopad 2014 - 5,5 %, prosinec 2013 – 6,6 %). Pro tuto skupinu nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit mladým lidem tolik potřebné pracovní zkušenosti. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 31. 12. 2014 jich bylo celkem 6 230.

Celkem 250 uchazečů podpořil ÚP ČR v rámci Aktivizační pracovní příležitosti, 4 831 lidí pak prostřednictvím projektů ESF OP LZZ – Cílené programy.

V prosinci 2014 bylo bez práce 268 942 žen (49,6 %z celkového počtu nezaměstnaných) a 61 146 OZP (11,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně ke konci prosince 2014 podpořil 1 902 OZP (z toho jich 62 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby, prodavače, skladníky, šičky nebo ostrahu objektů. Celkem 130 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti v prosinci 2014 pobíralo 115 747 lidí, tj. 21,4 % všech uchazečů vedených v evidenci (listopad 2014 – 19,3 %, prosinec 2013 – 20,1 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za listopad 2014, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU (jde se o sezónně neočištěná data): ČR 6,2 %, EU28 10,1 %. Méně nezaměstnaných než v České republice evidovaly příslušné úřady v Dánsku (6,1 %), Lucembursku (6 %), na Maltě (5,8 %), v Rakousku a Německu (shodně 5 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla v Irsku (10,2 %), ve Francii (10,7 %), v Bulharsku (11,3 %), na Slovensku (12,7 %), v Portugalsku (14 %), Itálii (14,4), na Kypru (16,7 %), v Chorvatsku (17 %) a ve Španělsku (24 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje zatím k dispozici.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!