Nezaměstnanost v září 2014

K 30. 9. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 529 098 uchazečů o zaměstnání. To je o 6 127 méně než v srpnu a o 27 960 méně než v září 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 512 606 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných klesl na 7,3 % (srpen 2014 – 7,4 %, září 2013 – 7,6 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 1 832, meziročně pak o 15 134. Celkem jich zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 56 556.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 65 regionů. Největší hlásí okres Pardubice a Prachatice (shodně o 3,9 %), Pelhřimov a České Budějovice (shodně o 3,4 %), Havlíčkův Brod (o 3,3 %) a Písek (o 3,1 %). Naopak nárůst nezaměstnanosti eviduje 12 okresů, největší Opava (o 1,7 %), Sokolov (o 0,8 %), Břeclav a Mělník (shodně o 0,7 %) a Chomutov (o 0,6 %).

V září 2014 došlo k dalšímu oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy opět rozjely naplno výrobu. Zároveň situaci ještě stále ovlivňují sezónní práce např. v gastronomii, hotelnictví, zemědělství, stavebnictví, povrchových lomech, lesnictví či turismu. Na vývoji se podepsal i příchod absolventů do evidence ÚP ČR, který obvykle v tomto měsíci kulminuje. Ve srovnání s předchozími roky, ale nejsou počty bývalých studentů tak vysoké.

Během září 2014 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 67 480 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 25 793 osob, meziročně pak o 2 360 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 73 607 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 25 781 více než v srpnu 2014 a o 13 814 více než v září 2013. Novou práci získalo 46 518 lidí - o 15 879 více než v předchozím měsíci a o 14 820 více než v roce 2013. Celkem 9 448 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním a s výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní a nekvalifikovaní dělníci, pracovníci ve službách, prodeji a administrativě, stavební či montážní dělníci, číšníci, servírky, pracovníci ostrahy, řemeslníci, opraváři nebo řidiči osobních a malých dodávkových automobilů. Mezi nově příchozími se začali objevovat i živnostníci, kteří ukončili svou činnost.

V září 2014 evidoval ÚP ČR celkem 56 556 volných pracovních míst - o 1 832 více než v srpnu 2014 a o 15 134 více než v roce 2013.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 9,4 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (37,2), Sokolov (33,3), Karviná (32,8), Děčín (27,6) a Bruntál (27,2). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci září 5 506 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 13 214 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,4 %), Prachatice (4,1 %), Pelhřimov (4,2 %), Benešov (4,3 %), Mladá Boleslav (4,4 %), Rychnov nad Kněžnou, Praha-západ a Rokycany (shodně 4,5 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 35 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (12,8 %), Ústí nad Labem (12,5 %), Bruntál (12,4 %), Karviná (12,2 %), Ostrava-město (11,2 %), Chomutov (11,1 %) a Sokolov (9,9 %).

Na konci září 2014 evidoval ÚP ČR 33 039 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 29 373. Jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 835 osob. Meziročně naopak klesl o 7 928 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,6 % (srpen 2014 – 4 %, září 2013 – 6,7 %). Nejpočetnější skupinu nově zaevidovaných absolventů tvořili hlavně středoškoláci – bývalí studenti ekonomických oborů, hotelnictví nebo gymnázií. Nejméně pak bylo vysokoškoláků.

V září 2014 bylo bez práce 275 076 žen (52 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 59 745 OZP (11,3 % z celkového počtu nezaměstnaných).

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně ke konci září 2014 podpořil 1 770 OZP (z toho jich 60 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby nebo ostrahu objektů. Celkem 116 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 96 745 lidí, tj. 18,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2014 – 19,6 %, září 2013 – 18,7 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za srpen 2014, ukazuje, že se ČR drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 6,6 %, EU28 9,8 %. Méně nezaměstnaných než v České republice evidovaly příslušné úřady v Rakousku (4,5 %), Německu (5 %), na Maltě (5,5 %), v Lucembursku (5,8 %), Nizozemí (6,2 %) a v Dánsku (6,5 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla ve Francii (10,2 %), v Bulharsku (10,3 %), Litvě a Itálii (10,9 %), Irsku (11,8 %), na Slovensku (12,9 %), v Portugalsku (13,7 %), Chorvatsku (14,9 %), na Kypru (15,3 %) a ve Španělsku (23,9 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za srpen zatím k dispozici.

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
1

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!