Odborná praxe pro mladé do 30 let

Celkem 9 608 zaměstnavatelů v celé ČR projevilo ke konci roku 2014 zájem o vstup do projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. V jeho rámci nabídli absolventům a mladým lidem do 30 let 13 267 pracovních míst.

Stejný ohlas eviduje Úřad práce ČR (ÚP ČR) i na straně mladých lidí – o program jich projevilo zájem už 11 771, z toho 9 451 jich do programu vstoupilo. Pracovní smlouvu prozatím podepsalo 6 897 absolventů. Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách běží, aktuální čísla se rychle mění.

Dohromady čtrnáct regionálních individuálních projektů s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 let v …kraji“ za 1,74 mld. Kč realizuje ÚP ČR prostřednictvím svých krajských poboček, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), ze kterého jde na úhradu projektů 85 %, zbylých 15 % pak ze státního rozpočtu.

Programy se rozběhly 1. července 2013 a skončí 31. října 2015. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku bez ohledu na dosažené vzdělání. Cílem je umožnit mladým lidem získání potřebné praxe. Nově nabité pracovní zkušenosti pak mohou zúročit při hledání práce.

Spolupráce ÚP ČR a zaměstnavatelů je založena na poskytování mzdových příspěvků na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – vyhrazená, na která firmy přijímají absolventy škol, kteří jsou bez praxe. Vytipované uchazeče, celkem jich může vstoupit do projektu v rámci celé ČR více než 9 000, osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané podpory trvá minimálně 6 měsíců. Při výběru uchazečů do odborných praxí spolupracují krajské pobočky ÚP ČR nejen se zaměstnavateli v regionu, ale vychází i z konkrétní nabídky volných pracovních míst a požadavků tamních podniků na kvalifikaci, znalosti a možnosti nových pracovníků.

V případě, že ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady, a to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pokud to bude nutné a přínosné pro obě strany, může účastník projektu získat i příspěvek na potřebnou rekvalifikaci. Šanci na nové místo dostávají mladí lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR (její délka přitom nehraje žádnou roli) a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky.

Zájem o vstup do projektu projevují absolventi celého spektra škol a oborů. Zastoupeni jsou mezi nimi bývalí studenti středních škol zakončených maturitou, vyučení i vysokoškoláci. Nejčastěji se hlásí absolventi škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví, ekonomiku, gastronomii, veřejnosprávní činnost, marketing, management, podnikání, pedagogiku, zemědělství, filozofii či průmyslové obory.

Zaměstnavatelé mají největší zájem o pracovníky v administrativě, účetnictví, obchodu, informačních technologiích, hotelových a osobních službách či v pohostinství. Hledají také posily v oblasti sociálních a zdravotních služeb, v technických a řemeslných oborech, turistickém ruchu, marketingu a ve stavebnictví. Najdou se i místa pro asistenty, veterináře, projektové manažery, elektrotechniky, automechaniky, zemědělce, ekology nebo třeba truhláře, pracovníky s CNC stroji, automechaniky a instalatéry.

K 31. 1. 2015 bylo v evidenci ÚP ČR celkem 26 185 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho absolventů bylo 22 175. Nejpočetnější skupinu nově zaevidovaných absolventů tvořili hlavně středoškoláci – bývalí studenti ekonomických oborů, hotelnictví nebo gymnázií. Nejméně pak bylo vysokoškoláků.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!