OP Lidské zdroje a zaměstnanost přinesl do ČR 60 mld korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OPLZZ.
 
Rozpočet programu ve výši 58,3 miliard korun byl vyčerpán beze zbytku. Díky efektivnímu čerpání mohlo ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím operačního programu významně podpořit lidi znevýhodněné na trhu práce,“ uvedla Michaela Marksová.
 
Peníze z Evropského sociálního fondu byly rozděleny mezi firmy, neziskové organizace, vzdělávací instituce a subjekty veřejné správy. Bylo vyhlášeno celkem 124 výzev pro předkládání projektových žádostí. Podpořili jsme 5 567 projektů a podařilo se nám vytvořit přes 63 tisíc nových pracovních míst. Do projektů se zapojilo přes 2,7 milionu lidí,“ upřesnil náměstek pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.
 
Nejvíce peněz z rozpočtu OP LZZ, 25,2 mld. Kč, směřovalo na pomoc nezaměstnaným. V letech 2008 – 2015 bylo v této oblasti realizováno celkem 517 projektů. Například projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ pomohl 11 tisícům mladých lidí získat první pracovní zkušenosti prostřednictvím mzdových příspěvků pro jejich zaměstnavatele.
 
Vzdělávání zaměstnanců bylo podpořeno částkou 13,5 mld. Kč. Peníze byly rozděleny mezi 2 301 projektů. Jen díky projektu POVEZ si zvýšilo kvalifikaci skoro 44 tisíc lidí. Průzkum mezi zapojenými zaměstnavateli navíc ukázal, že 95 procent z nich bylo s projektem spokojeno. Takřka všichni také uvedli, že alespoň z části dosáhli vzdělávacích cílů, které si předem vytyčili. Skoro polovina pak splnila všechny stanovené cíle.
 
V oblasti sociální integrace a rovných příležitostí, kde jsou častými příjemci dotace neziskové organizace, dosáhlo na podporu 1 837 projektů v objemu 13,2 mld. Kč. Na modernizaci veřejné správy putovalo 3,5 mld. Kč (657 projektů). Přenos zkušeností a dobré praxe ze zahraničí byl podpořen 1 mld. Kč (222 projektů). Zbytek prostředků byl použit na provoz programu.
 
Audit designace bez výhrad
Na OP LZZ plynule navázal Operační program Zaměstnanost (OPZ), který schválila Evropská komise loni v květnu, jako jeden z prvních tří operačních programů v ČR. Alokace OPZ činí 70,2 mld. Kč a projekty je možné realizovat až do roku 2023. Ministerstvo práce vyhlásilo již 62 výzev v hodnotě 53,6 mld. Kč a vydalo právní akty v hodnotě 23,4 mld. Kč.
 
O více než úspěšném zahájení OPZ svědčí i fakt, že jako první operační program prošel úspěšně tzv. auditem designace. Auditní orgán Ministerstva financí ČR při něm prověřuje správné nastavení programu, řízení rizik či kontrolní činnosti. Audit je nezbytným předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci z Evropské komise.
 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!