Operační program Zaměstnanost

Evropská komise (EK) dne 6. května 2015 schválila Operační program Zaměstnanost (OPZ). Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz z Evropské unie v programovém období 2014–2020. Celková alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), je zhruba 70 miliard korun.

Evropská komise schválila České republice již třetí operační program. Většina prostředků půjde na podporu zaměstnanosti, dále pak na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě a diskriminaci zejména financováním sociálních služeb či na podporu sociální inovace.

Více než 60 procent alokace OPZ, tedy přibližně 43 mld. Kč, půjde na podporu zaměstnanosti. Celková míra zaměstnanosti ve věkové skupině 20–64 let je v Česku vyšší, než je průměr evropské sedmadvacítky, zároveň ale nedosahuje cíle stanoveného v Národním programu reforem ČR pro rok 2020, což je 75procentní zaměstnanost.

Prioritou MPSV v oblasti trhu práce je podpora zejména těch skupin osob, u kterých míra zaměstnanosti nejvíce zaostává, což jsou mladí bez praxe, starší lidé, ženy a také lidé s nízkou kvalifikací.

Více než čtvrtina alokace programu, tedy přibližně 19 mld. Kč, pak bude směřovat na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě a diskriminaci zejména financováním sociálních služeb. Přibližně dvě procenta prostředků programu půjdou na sociální inovace s cílem jejich tvorby, testování a následného šíření, a také na podporu mezinárodní spolupráce. Zhruba šest procent alokace bude vyčleněno pro účely zefektivnění veřejné správy. Zbývající prostředky připadnou na technickou pomoc, tedy na řízení celého programu včetně podpory žadatelů a příjemců.

OPZ navazuje na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který v roce 2015 končí. Oproti minulému programovému období má OPZ k dispozici zhruba o 12 miliard Kč více. Celkově by projekty z nového operačního programu měly podpořit přes 585 tisíc lidí.

Samotnému schválení OPZ předcházelo dlouhé vyjednávání s Evropskou komisí o jeho konečné podobě, ale hlavně bylo nutné splnit řadu předběžných podmínek, ke kterým se zavázala Vláda ČR – například přijmout zákon o státní službě.

Díky schválení programu je možné spustit proces vyhlašování výzev pro předkládání projektů. Jedny z prvních otevřených výzev budou zaměřeny na vybudování a provoz dětských skupin.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!