Operační program Zaměstnanost

Na programy spojené se sociálním začleňováním vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) tři výzvy z nového Operačního programu Zaměstnanost. Prostředky budou určeny na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace. Celková alokace těchto výzev přesahuje jednu miliardu korun.

Výzva Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování si klade za cíl zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených osob ve společnosti a na trhu práce. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením, dále ti, kteří jsou dlouhodobě nebo opakovaně bez práce, ale i lidé, kteří bojují se závislostmi nebo jsou vystaveni domácímu násilí.

Výzva Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce je zaměřena na rozvoj sociálních služeb. Podpořeny mohou být také projekty, které vedou k většímu využívání sdílené péče (kombinace neformální péče poskytované lidmi, kteří pečují o osobu blízkou, s péčí, kterou zajišťují poskytovatelé sociálních služeb). Typickým žadatelem v této výzvě mohou být například centra, která nabízejí seniorům pomoc v domácnosti, doprovod k lékaři nebo zajištění obědů.

Třetí z výzev s názvem Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám podpoří projekty, které pomáhají lidem žijícím na území Ostravy, Krnova, Osoblažska, Oder, Kadaně, Roudnice nad Labem, Dubí, Chodova, Obrnic a Štětí. Jde například o aktivity napomáhající lidem ze sociálně vyloučených lokalit v oblasti sociálních služeb, bydlení, možnosti zaměstnání v rámci sociálního podniku a v oblasti komunitní sociální práce. Dále budou podporovány aktivizační a asistenční motivační programy, které napomáhají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.

Podrobnosti ke každé výzvě včetně vymezení oprávněných žadatelů či detailní specifikace podporovaných aktivit na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz pod záložkou Výzvy.
 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!