Podpora procesů v sociálních službách

Projekt Podpora procesů v sociálních službách měl za úkol důkladně analyzovat prostředí sociálních služeb, vytvořit podklady a návrhy, které budou sloužit také jako doporučení pro změny v novele zákona o sociálních službách. Zákon o sociálních službách je účinný od roku 2007, za osm let se v praxi ukázalo, že některé oblasti je třeba přesněji nastavit. Výstupy projektu představili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na závěrečné konferenci v Hradci Králové.

Vyvíjejí se potřeby jednotlivých cílových skupin, ale i potřeby a možnosti celé společnosti. Zákon nesmí zůstat rigidním dokumentem, ale musí pružně reagovat na aktuální potřeby, uvedl Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV.

Projekt podrobněji specifikoval některá zákonná ustanovení zejména ve vztahu ke klientům sociálních služeb, zaměřil se na odstranění duplicit, na snížení administrativní zátěže a na celkové zpřehlednění systému sociálních služeb. Na základě těchto a dalších podnětů z praxe byly připraveny návrhy možných změn, které jsou zpracovány v šestadvaceti výstupech projektu. Ty se týkají zejména nově pojmenovaných druhů sociálních služeb a jejich registrace, plánování rozvoje a financování. Jasnější požadavky na kvalitní zajištění služby by mělo přinést zavedení personálního a materiálně technického standardu. Do konce projektu bude zveřejněno dalších patnáct výstupů. Spolupracovalo na nich téměř 420 externích odborníků a přes tisíc pracovníků sociálních služeb se účastnilo konzultačního procesu k nové typologii.

Za nejvíce viditelnou úpravu považuje Mgr. Pospíšil návrh na změnu některých druhů sociálních služeb, které povedou ke kvalitnějšímu poskytování služeb potřebným občanům. Pokud by tyto změny byly přijaty a legislativně schváleny, mohly by lépe pomoci i rodinám v nepříznivé sociální situaci. A to v kladném smyslu slova, protože nová služba pro rodiny by měla sestávat z několika druhů současných služeb. V takovém případě bude možné komplexněji reagovat na potřeby konkrétní rodiny.

Celkové náklady od zahájení projektu v červnu 2010 dosáhnou 46,6 mil. Kč. Projekt Podpora procesů v sociálních službách je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!