Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) dlouhodobě usiluje o odstranění bariér na trhu práce. Jedna z aktuálních výzev z Operačního programu Zaměstnanost se proto zaměřuje na lidi, kteří delší dobu nemohou najít práci, nebo kteří jsou z nejrůznějších důvodů při hledání zaměstnání znevýhodněni.

Úspěšnost na trhu práce velmi snižuje např. nízká kvalifikace, handicap, věk 50 + nebo péče o blízké, která omezuje flexibilitu pobytu v zaměstnání. Na podporu těchto lidí a jejich začlenění do pracovního procesu klade MPSV velký důraz.

Výzva č. 040 Podpora zaměstnanosti cílových skupin, ve které je připraveno téměř 300 milionů korun, je určena pro vzdělávací a poradenské instituce a dále pro nestátní neziskové organizace, které fungují alespoň jeden rok. Výzva se zaměřuje na pomoc cílovým skupinám ve všech regionech ČR vyjma Prahy.

Dotačními prostředky budou podpořeny aktivity, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti – tedy například rekvalifikace a poradenství (pracovní diagnostika, pomoc s vytvořením životopisu a motivačních dopisů atd.), dále pak umístění na pracovní místo se mzdovým příspěvkem a využití flexibilních forem zaměstnání. Nezaměstnaní lidé tak budou mít možnost si zdarma zvýšit pracovní kompetence a zaměstnavatelé zase získat kvalifikovaného a motivovaného zaměstnance.

Žádosti o finanční podporu je možné předkládat od 2. 12. 2015 do 29. 2. 2016. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Evropského sociálního fondu - esfcr.cz pod záložkou Výzvy.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!