Podpora zařízení péče o děti předškolního věku

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo výzvy, které pomohou rodičům lépe skloubit osobní a pracovní život. Z Operačního programu Zaměstnanost uvolní na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku jednu miliardu korun.

Výzvy jsou určeny pro ty, kteří chtějí vybudovat či provozovat zařízení péče o děti podle zákona o dětských skupinách nebo podle živnostenského zákona (vázaná či volná živnost). Jedna výzva platí pro celou ČR (s výjimkou Prahy), kde je alokace 882 milionů korun. Ve druhé výzvě určené pro Hl. město Prahu je připraveno 118 milionů korun.

O finanční podporu se mohou ucházet firmy, státní podniky, OSVČ, neziskové organizace, vzdělávací instituce a další. Podmínkou však je, aby kapacita zařízení byla minimálně 5 míst a maximálně 24 míst.

Podporovaná zařízení zajišťují kvalitní péči o děti již od jejich narození (prostřednictvím vázané živnosti), respektive od jednoho roku věku (dětské skupiny), a to za ceny dostupné široké veřejnosti. MPSV chce podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života a zároveň usnadnit poskytovatelům založení dětských skupin. Zařízení předškolní péče musí být kvalitní, bezpečná a musejí mít důvěru.

Žádosti je možné předkládat do 30. dubna 2017. Podrobnosti ke každé výzvě jsou uvedeny na webových stránkách Evropského sociálního fondu pod záložkou Výzvy (výzva č. 035 a výzva č. 036).

Rodičům i zájemcům o poskytování této služby je k dispozici nový web www.dsmpsv.cz, kde naleznou mimo jiné například seznam evidovaných dětských skupin rozčleněný podle krajů i praktický návod, jak dětskou skupinu založit a co vše je k tomu potřeba.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!