Pravidla čerpání dovolené

Za určitých okolností lze dovolenou roku 2015 čerpat i v roce 2016, Zákoník práce ale takové převádění omezuje.

Zbytek dovolené „propadnout“ nemůže. Nedávné novely Zákoníku práce měly za cíl ještě více upřednostnit skutečné čerpání dovolené, a tedy odpočinek zaměstnance – což vyplývá z předpisů Evropské unie. Omezilo se proto proplácení nevyčerpaného volna – nově je dovoleno jen při ukončení pracovního poměru.

Termín čerpání dovolené určuje podle Zákoníku práce zaměstnavatel, přestože v praxi jde mnohdy o dohodu. Pokud tedy firma stanoví, že si musí zaměstnanci vybrat zbytek dovolené roku 2015 opravdu do konce roku, nezbývá než se podřídit – až na určité výjimky, viz níže.

Zákoník přitom obecně chrání obě strany, když stanoví, že „při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance“.

Výklad obou pojmů nechává Zákoník na konkrétních situacích, v případě sporů by musel rozhodovat soud (kvůli porušování zákona se může zaměstnanec obrátit i na pobočky Státního úřadu inspekce práce - SÚIP).

Provozními důvody se typicky rozumí zájem firmy na tom, aby jí ve stejný čas nezmizela na dovolenou většina zaměstnanců a nemusela kvůli tomu výrazněji omezit výrobu nebo služby. Naopak „za hranou“ už by mohla být situace, kdy má firma z úsporných důvodů dlouhodobě tak málo zaměstnanců, že jakákoliv dovolená v obvyklém termínu pro ni znamená neřešitelné omezení. Nebo kdyby si zrovna na celé letní prázdniny domluvila výrazně více zakázek, aniž by přijala alespoň brigádníky. Obě situace lze totiž včas předvídat. Hodně však záleží třeba na oboru podnikání.

Mezi „oprávněné zájmy zaměstnance“ pak typicky patří snaha trávit dovolenou s dětmi, tedy alespoň část v době letních prázdnin. Zákoník také výslovně uvádí, že dovolená by měla být vyčerpána do konce kalendářního roku, za který náleží. Čerpat by se měla zpravidla vcelku, případně tak, aby alespoň jedna její část trvala nejméně dva týdny – obě strany se ale mohou dohodnout na jiné, tedy i kratší délce jednotlivých částí.

Zákoník chrání zaměstnance, kteří si z vážných důvodů (ať už na straně firmy, nebo osobních) opravdu nestihnou dovolenou do konce roku vyčerpat. Její zbytek lze převést do následujícího roku, pokud včasnému vyčerpání "brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele".

Překážkami v práci na straně zaměstnance se rozumí hlavně dočasná pracovní neschopnost, ale také mateřská nebo rodičovská, péče o nemocné dítě a podobně – kompletní výčet obsahují Zákoník práce a nařízení vlády. Naléhavé provozní důvody jsou pak „zpřísněnou“ verzí provozních důvodů. Spadala by sem i situace, kdy firma z vážných důvodů na své straně nemohla během celého roku přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnance.

Navzdory pravidlu, že dovolená má být vyčerpána v zásadě do konce roku, tedy Zákoník v praxi dává prostor k neformální dohodě. Pokud zaměstnanci zbylo pár dnů dovolené a chce si je převést do následujícího roku, může mu to firma (s odkazem na "naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele") umožnit. Kdyby zaměstnavatel takový odklad jednostranně nařídil a zaměstnanec s ním nesouhlasil, musel by mnohem pravděpodobněji prokazovat existenci těchto důvodů kontrole z SÚIP.

Do konce roku 2015 si vždy musí zaměstnanec vybrat případný zbytek dovolené z roku 2014. Jenom v případě, že zaměstnanci končí pracovní poměr, jej místo čerpání může firma proplatit.

Zbytek dovolené z roku 2015 lze za zmíněných okolností „převést“ do následujícího roku, v něm si ji ale už opravdu musí zaměstnanec vybrat (znemožnit to mohou jen pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská). O termínu, v němž si zaměstnanec tento zbytek dovolené z roku 2015 vyčerpá, pak musí firma rozhodnout nejpozději do konce června 2016 s tím, že samotné čerpání může proběhnout kdykoliv do konce roku 2016.

Jestliže firma neurčí termín čerpání dovolené z roku 2014 ani do 30. června následujícího roku, může si termín zvolit také zaměstnanec (musí to však oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se obě strany nedohodnou jinak). Samotné dočerpání je pak možné až do konce roku.

Přehled pravidel připravil online deník Aktuálně.cz

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!