Projekt eHealth Pardubického kraje

Evropský projekt, který řeší elektronizaci zdravotnictví Pardubického kraje například v Odborném léčebném ústavu Jevíčko, v Albertinu Žamberk, ve Vysokomýtské nemocnici nebo v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové, pokračuje podle plánu. Hotovo by mělo být ve všech zařízeních do dubna roku 2015.

Systémy umožní například sledovat on-line výdaje na pacienta, zvýší bezpečnost dokumentace, propojí jednotlivé provozy včetně stravovacího a konkrétně třeba v Moravské Třebové rozšíří možnosti komplexního zpracování dat v laboratořích.

Pardubický kraj využívá možnost zapojení evropských fondů z Integrovaného operačního programu do modernizace a rozšíření nemocničních informačních systémů, laboratorních informačních systémů, zavedení elektronického podpisu pro možnost vystavování elektronických receptů a také pro logistiku léků a zdravotnického materiálu.

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!