Reakce SÚKL na reportáž o přeprodeji léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) reagoval na nepravdivé a poplašné informace, které zazněly v reportáži na téma "Přeprodej léků z Česka do zahraničí" 2. 10. 2015 ve Zprávách FTV Prima. TV Prima opakovaně uvedla nepravdivé informace, SÚKL proto považuje za nezbytné se proti tomuto důrazně ohradit.

Tvrzení, že v lékárnách chybí kvalitní léky, je naprosto scestné. Na českém trhu jsou výhradně kvalitní, bezpečná a účinná léčiva. Není pravdou ani to, že většina z léků končí za hranicemi. V roce 2014 bylo za hranice vyvezeno 13, 8 mil. balení, avšak 264 mil. balení zůstalo k využití českým pacientům. TV Prima tak považuje objem cca 5 % vyvezených přípravků do zahraničí za většinu a tuto „vědomost“ neváhá prezentovat veřejnosti.

SÚKL i Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) již řadu měsíců řeší konkrétní nedostatky léčivých přípravků v lékárnách, vzniklé mimo jiné i z důvodu reexportů. MZ ČR již několikrát zakázalo vývoz nenahraditelných léčivých přípravků mimo území ČR. Vývozy léčiv, které se uskutečnily i přes tento zákaz SÚKL v rámci své kontrolní činnosti identifikoval a uložil za ně vysoké pokuty. Výsledkem snahy o dlouhodobé a systémové řešení je novela zákona o léčivech, která zpřísňuje pravidla vývozu léků do zahraničí. Tuto informaci redaktorka obdržela, nicméně ani tentokrát ji divákům nesdělila.

SÚKL poskytl TV Prima velmi podrobné vyjádření, kde vysvětlil, jaké zákonné povinnosti musí žadatel splnit, aby získal povolení k vývozu léků. SÚKL jedná striktně v souladu se zákonem a důrazně odmítá tendenční vyjádření, že povolení k distribuci rozdává „kde komu“. Splní-li žadatel o povolení k distribuci zákonné povinnosti, nelze dle platné zákonné normy povolení nevydat. SÚKL tedy vyzývá TV Prima, aby zveřejnila jména takových odborníků.

Pokud TV Prima disponuje informacemi o tom, že zaměstnanci SÚKL konají protizákonně, vyzývá SÚKL TV Prima, aby neprodleně o této skutečnosti informoval orgány činné v trestním řízení, kterým Ústav poskytne maximální součinnost.

V případě, že nedisponuje žádným relevantním důkazem, považuje SÚK tuto část reportáže za hrubě poškozující dobré jméno SÚKL a jeho zaměstnanců a žádá po TV Prima veřejnou omluvu.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!