Služby pro domácnost

Služby pro domácnosti mohou být dalším účinným opatřením aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Jejich uvedení do praxe by mohlo přispět hned ke třem pozitivním efektům: k tvorbě nových pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, k lepšímu sladění práce a rodiny a v neposlední řadě ke snížení práce na černo v domácnostech.

Je ale nutné nastavit takové parametry, které mimo jiné zajistí profesionalizaci poskytovaných služeb, ochranu domácností a legalizaci výkonu této činnosti. Takové jsou závěry projektu financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF), jehož cílem bylo zanalyzovat možnosti zavedení nového opatření do praxe.

Rodiče malých dětí, absolventi škol, osoby se zdravotním postižením nebo třeba lidé v předdůchodovém věku – to jsou skupiny uchazečů, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost a sociální vyloučení. Úřad práce ČR (ÚP ČR) jim proto věnuje zvýšenou péči. Veřejně prospěšné práce, zřizování společensky účelných pracovních míst nebo třeba rekvalifikace jsou jen některé nástroje, kterými se ÚP ČR snaží zvýšit jejich šance na trhu práce. Na druhou stranu existuje ještě řada možností, jak tento systém posílit. Jednou z nich mohou být právě služby pro domácnost.

Díky této praxi se v řadě evropských zemí podařilo vytvořit desítky až stovky tisíc nových pracovních míst. Například ve Francii, kde systém existuje už od roku 1994, vzniklo 330 tisíc pracovních míst zaměřených především na oblast úklidových prací v domácnostech, ale také na péči o děti a seniory. V Belgii vzniklo za posledních devět let více než 150 tisíc pracovních míst, v Německu pak během osmi let 240 tisíc míst. V těchto službách pracují lidé většinou na částečný úvazek.

Důvodů pro zavedení služeb pro domácnost bylo hned několik. Vedle řešení nezaměstnanosti to byla zejména rostoucí potřeba sladit aktivity vykonávané v rámci rodiny s pracovní aktivitou, a to i v důsledku oslabující se mezigenerační výpomoci a stárnutí populace, a dále růst podílu osob využívajících služby pro domácnost v rámci neformálního sektoru.

Generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková uvedla, že jde o systém, který nabízí celou řadu možností, jak pomoci lidem nezaměstnaným i pracujícím. Aby ale mohl fungovat i v českých podmínkách, je nutné nastavit takové parametry, které dokážou zajistit profesionalizaci poskytovaných služeb, ochranu domácností a ‚kvalitní‘ pracovní místa. Dalším předpokladem úspěšnosti nové služby je to, aby byla cenově dostupná.

Pod služby pro domácnost je možné zahrnout široký okruh činností vykonávaných přímo v domácnostech, např. úklid, žehlení, praní, ale i doučování dětí nebo činnosti „kolem domu“, jako jsou zahradnické práce. V neposlední řadě je plusem takové praxe fakt, že služby pro domácnost jsou vykonávány především v místě bydliště zájemce či uchazeče o práci, případně v jeho bezprostřední blízkosti a mohou tak vytvářet pracovní příležitosti i v odlehlých regionech.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!