Sněmovna nepodpořila samostatnost dětských praktiků

Praktické lékařství pro děti a dorost by měl vypadnout ze základních oborů specializačního vzdělávání. Podle novely o získávání způsobilosti lékařů, kterou schválila Sněmovna, se spojí s dětskou pediatrií. Nedochází ke zrušení oboru, dochází pouze ke zrušení vzdělávacího oboru.

Ačkoli to na chvíli vypadalo, že obor praktického lékaře pro děti a dorost bude zachován, poslanci na včerejším jednání Sněmovny rozhodli jinak. Vyslyšeli výzvu ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a odmítli pozměňovací návrh, který chtěl zachovat současný systém, tedy existenci dvou oborů - dětských nemocničních lékařů i praktických lékařů pro děti a dorost.

Nemohu se ztotožnit s návrhem na zachování dvou oborů v oblasti péče o děti, a to dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Smyslem novely zákona je vytvořit jeden společný vzdělávací program pro obor pediatrie. Stávající úprava rozdělení vzdělávání na dva obory nemá opodstatnění a nedůvodně stěžuje profesní pohyb a zaměstnatelnost lékařů v této oblasti. Současně neodpovídá standardu vzdělávání v drtivé většině států Evropské unie,“ řekl hned v úvodu projednávání návrhu zákona ministr Němeček.

Tento zákon měl zásadním způsobem omezit počet oborů. Bohužel, neděje se tak. A jediným oborem, který má být v podstatě redukován, je vzdělávací obor praktické lékařství pro děti a dorost, a to tak, že má být sloučen s oborem pediatrie. Ano, skutečně nedochází ke zrušení oboru, dochází pouze ke zrušení vzdělávacího oboru. Ale tím sloučením myslím, že dojde k omezení především primární péče o děti. A je třeba říci, že praktičtí lékaři pro děti a dorost se starají o děti v terénu a tento systém za dobu 12 let existence funguje velmi dobře,“ zastal se dětských praktiků poslanec Ludvík Hovorka.

Jak připomněl, jestliže byla na začátku jednání o tomto zákonu vůle dohodnout se mezi oběma obory, tzn. mezi praktickými lékaři pro děti a dorost a Českou pediatrickou společností o části společného vzdělávání a potom o specializaci v rámci oboru buď směrem k dětskému lékařství v nemocnicích anebo směrem k výkonu praktického lékaře pro děti a dorost v ambulancích, nyní je situace jiná. Z posledního vývoje je naopak zřejmé, že mezi těmito obory vznikly zásadní rozpory a došlo „k vykopání válečné sekery“.

Na cestě legislativním procesem před projednáváním Senátem tedy počítá návrh novely zákona 95/2004 o postgraduálním vzdělávání lékařů se 43 obory. To je nakonec jen o tři méně než má současný systém. Přitom původně měla tato novela počet základních oborů zásadně zredukovat na 33. Obdobně měl být snížen i počet základních kmenů, avšak oproti původně navrhovaným 17 jich současný materiál počítá s 19, přibyl kmen maxilofaciálně chirurgický a onkologický.

Bylo řečeno, že se nic nemění, že v podstatě všechno zůstává stejné, ale ono se mění. Vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost je v současné době čtyři roky, vzdělání dětských lékařů v nemocnicích je pět let. Nově se navrhuje sloučení tohoto oboru vzdělávání na pět a půl roku. To znamená, že tam máte minimálně jeden a půl roku výpadku, kdy nepřijde vlastně nový člověk do terénu,“ upozornil kolegy ve Sněmovně poslanec Hovorka.

S návrhem zákona je naopak spokojen například poslanec David Kasal. „Je mi velmi líto, že se celé povídání točí jenom o takhle úzké části celého zákona, a to je pediatrie. Vážení, je tam obrovské množství změn, které přispějí k tomu, po čem všichni voláme. To znamená, aby mladí lékaři měli podmínky jednak ke své práci, jednak ke svému vzdělávání a k tomu, aby zůstávali u nás v republice a léčili naše pacienty. Ze základních věcí, které tam jsou, tak základní teze, když jsme sestavovali zákon, byly v tom, aby se zkrátilo vzdělávání, v drtivé většině oborů je vzdělávání zkráceno o rok nebo o půl roku. Došlo k redukci oborů, a to na základní obory, samozřejmě je velké množství nadstavbových, které budou citované přímo v zákoně. Nebude s nimi možno manipulovat, ve chvíli, kdy nastoupí nový ministr zdravotnictví, aby nepodléhal nátlakovým skupinám, jak nám to předvádí v tomto případě skupina praktických lékařů pro děti a dorost,“ zdůraznil Kasal.

Sněmovnou prošel například pozměňovací návrh o zrušení povinnosti mít osvědčení profesní komory pro funkci vedoucího lékaře, lékárníka či primáře. Délka vzdělávání v základním kmeni by se měla prodloužit ze dvou let na dva a půl roku, přičemž umožní souběžné studium ve dvou příbuzných specializačních oborech náležejících ke stejnému kmeni. Cílem této novely mělo podle ministerstva zdravotnictví být zjednodušení a zefektivnění systému vzdělávání, což by mělo pomoci snížit počet lékařů odcházejících do zahraničí. Zůstává však otázkou, do jaké míry tomu současná podoba novely zákona, která je výsledkem mnoha dohadů a kompromisů, opravdu pomůže.

Zdroj: Medical Tribune

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!