Spolupráce AIFP s lékaři

V červnu 2016 zveřejní Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) informace o spolupráci jejích členů a dalších společností se zdravotnickými odborníky a zařízeními. Tímto krokem farmaceutické firmy dobrovolně zprůhlední vztahy s lékaři v rámci iniciativy Transparentní spolupráce. Projekt podporuje i Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Transparentní spolupráce v České republice navazuje na celoevropskou iniciativu Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).

Výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček uvedl, že spolupráce zdravotnických odborníků s farmaceutickými společnostmi je důležitou součástí každého moderního zdravotnického systému. Vzájemné setkávání je pro obě strany prospěšné a ve výsledku z něj mají prospěch hlavně pacienti. Odborníci poskytují farmaceutickým společnostem důležité poznatky o reakcích na léčbu a o zvládání onemocnění. V opačném směru přispívá spolupráce ke vzdělávání lékařů v oblasti výzkumu i nových způsobů léčby.

Od poloviny roku 2016 budou na portálu www.transparentnispoluprace.cz zveřejněny celkové roční částky za veškeré platby a další plnění, která daný lékař nebo zdravotnické zařízení od farmaceutické společnosti obdržel.

Formu, kterou AIFP při zveřejňování informací zvolilo, považuje ČLS JEP za adekvátní a odpovídající situaci ve vyspělých evropských zemích, kde ve většině případů proběhlo zavedení principů iniciativy Transparentní spolupráce bez větších problémů. Zpracování a zveřejňování dat bude plně v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Také Ministerstvo zdravotnictví ČR považuje celoevropskou iniciativu Transparentní spolupráce za pozitivní a potřebný článek v evropském zdravotnickém systému, který přináší další světlo na platby ve zdravotnictví, a tím preventivně zabraňuje jejich zneužívání pro účely, které by mohly vést k nesprávným postupům při poskytování zdravotní péče.

Iniciativa ve svých důsledcích navazuje na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, tzv. transparenční novelu, která povede ke zvýšení efektivity a zprůhlednění smluvních vztahů a finančních toků v systému veřejného zdravotního pojištění.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!