Strategie eHealth ve sněmovně

Zdravotní Výbor Parlamentu se opět kriticky vyjádřil k připravované strategii elektronického zdravotnictví.

Během 30. schůze zdravotního výboru Poslanecké sněmovny, která se konala ve středu 17. února 2016, projednali poslanci kromě hlavních témat ochrany před tabákem a registry ve zdravotnictví také připravovanou strategii elektronického zdravotnictví.

Národní strategii rozvoje elektronického zdravotnictví připravuje ministerstvo zdravotnictví již déle jak jeden rok. Na strategii spolupracuji ministerští úředníci s představiteli odborné veřejnosti sdruženými Platformě pro rozvoj elektronického zdravotnictví.

Poslanci tentokrát strategii vlastně neprojednávali. Předseda Zdravotního výboru Rostislav Vyzula předložil návrh usnesení a poslanci jej schválili bez diskuze. Usnesením navrženým Vyzulou berou poslanci na vědomí upozornění České lékařské společnosti JEP na kritický stav projektu elektronické preskripce. Poslanci žádají ministra zdravotnictví o rychlé a koncepční řešení elektronické preskripce a o celkovou revizi tohoto projektu. Žádají také ministra, aby věnoval pozornost implementaci evropského nařízení o elektronické identifikaci a problematice kybernetické bezpečnosti.

Výstupem z tohoto projednávání – neprojednávání je zpráva, že se poslanci o strategií elektronického zdravotnictví zajímají, že jsou kritičtí ke stávajícím projektům elektronické preskripce a že s napětím očekávají předložení Národní strategie rozvoje eHealth.

MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
19. února 2016

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!