Transformace pobytových sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) chce změnit často nevyhovující ústavní péči na přívětivé domovy. Na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením vyčlenilo prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 100 milionů korun.

Transformace pobytových sociálních služeb začlení klienty těchto zařízení zpět do společnosti. V chráněném bydlení jsou samostatnější, ale hlavně si o svém životě rozhodují sami. Nepřicházejí ani o potřebné služby.

Výzva č. 037 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci umožňuje získat prostředky na přípravu transformace pobytové služby, přímo na samotnou transformaci nebo na podporu nově registrované služby, která díky transformaci vznikla.

O finanční podporu se mohou ucházet poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – tedy domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, provozovatelé chráněného bydlení, stacionářů či terapeutických dílen. Výzva se vztahuje i na obce, pokud jsou zřizovatelem poskytovatele sociální služby. V obou případech však platí, že zařízení může své služby poskytovat na území celého Česka vyjma hlavního města Prahy.

Žádosti o podporu je možné podávat od 1. listopadu 2015 až do konce roku 2015. Více informací o výzvě je na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!