Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020

Vláda ČR dne 12. 11. 2014 schválila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a návrh dalších opatření (č. j. 1255/14).

Vládní strategie pro rovnost žen a můžu v České republice na léta 2014 – 2020 a návrh dalších opatření, byla projednávána společně se Souhrnnou zprávou o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2013.

Strategie prostřednictvím „hlavních“ a „specifických“ cílů určuje cílový stav, který má být v oblasti rovnosti žen a mužů naplněn do roku 2020.

Realizace konkrétních opatření k naplnění toho cílového stavu, včetně určení subjektu a termínu plnění, bude následně každoročně upravena v rámci Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády pro prosazování rovnosti žen mužů. Strategie – jakožto střednědobý dokument – vůbec poprvé v české polistopadové politice rámuje agendu rovnosti žen a můžu v delším časovém horizontu.

Prostřednictvím Strategie se téma rovnosti žen a mužů stane kontinuálně řešeným politickým tématem, s přesně danými cíli a způsoby revize implementace. Naplňování tohoto dokumentu přispěje k dosahování rovnosti žen a mužů v České republice, která se v tomto ohledu dle řady mezinárodních srovnání pohybuje hluboko pod průměrem Evropské unie.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!