Výběr pojistného

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dlouhodobě vykazuje vysokou míru úspěšnosti výběru pojistného, pohybující se na úrovni 99 %.  

ČSSZ zásadní měrou ovlivňuje ukazatele státního rozpočtu ČR. Příimy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti představují zhruba 1/3 příjmů státního rozpočtu.

Za jedenáct měsíců roku 2015 vybrala ČSSZ na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 19 mld. Kč více oproti shodnému období roku 2014 – jedná se o nárůst o 5,6 %, přitom inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti meziročně vrostlo o 3,4 %. Do státního rozpočtu odvedla ČSSZ v průběhu tohoto roku 358 mld. Kč.

ČSSZ tak v roce 2015 vybírá průměrně přes 32 mld. Kč každý měsíc. Vysoký výběr pojistného přitom vede ke snížení deficitu mezi celkovými příjmy a výdaji na sociální zabezpečení. V případě dávek nemocenského pojištění vybrala ČSSZ k poslednímu listopadovému dni roku 2015 o 2,9 mld. Kč více, než vyplatila, tento „zisk“ se objevuje v příjmu státního rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové pojištění klesl oproti stejnému období roku 2015 o 7,7 mld. Kč. 

Výběr pojistného a snižování pohledávek je jedním ze zásadních úkolů ČSSZ - celková výše kumulovaného příjmu za období od roku 1993 činí více než 6 bilionů Kč. V posledních letech dochází k neustálému poklesu podílu kumulovaných pohledávek ke kumulovaným příjmům, a to tak významně, že v současné době je tento podíl na úrovni pouhého 1 %.

ČSSZ tak na ekonomické změny reaguje důsledně a operativně. Efektivní je tedy kontrolní činnost, rozhodování ve věcech pojistného, vymáhání, apod. Pohledávky zjištěné u plátců pojistného jsou bezodkladně ošetřeny výkazy nedoplatků, ročně jich ČSSZ vydává průměrně 120 tisíc. Dále na základě kontrol plnění povinností zaměstnavatelů a OSVČ vydává ČSSZ platební výměry, ročně jich ČSSZ vystaví 110 tisíc. Neuhrazené pohledávky se stávají předmětem správní exekuce, exekučního, případně také insolvenčního řízení.  
 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!