Výměna průkazů pro osoby zdravotně postižené

Přibližně 30 000 zdravotně postižených přišlo od ledna 2016 o výhody, jako jsou třeba slevy na dopravu. Do konce roku 2015 totiž nepožádali o automatickou výměnu průkazů pro lidi s handicapem. Různé benefity budou moci využívat až s novým průkazem. Někteří kvůli ní teď budou muset znovu podstoupit celé nové řízení s posouzením zdravotního stavu.

Lidé, kteří dostali průkaz do konce roku 2013, musí podat novou žádost. Podstoupí standardní řízení s posouzením zdravotního stavu. Ti, kteří dostali dočasné průkazky po 1. lednu 2014, přijdou na úřad a podepíšou příslušný formulář.

V roce 2015 úřady staré průkazky za nové měnily automaticky. Plastikové kartičky, které se podobají občanskému či řidičskému průkazu, začaly vydávat v dubnu 2015. Podle odhadu si je mělo vyzvednout na 300 000 lidí. Do konce prosince 2015 si o doklad požádalo 270 604 osob. Jen v prosinci 2015 žádost podalo cca 24 700 osob. Průkaz si do konce roku stihlo převzít 253 400 postižených, v prosinci 2015 témeř 31000.

Vydávání průkazek změnila před pár lety sociální reforma. Od roku 2012 úřady místo průkazů TP, ZTP a ZTP/P, které dokládaly nárok na určité výhody podle závažnosti postižení, vydávaly průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP). Platil jen do konce roku 2015. Jako průkaz měla totiž sloužit sociální karta neboli sKarta, která je ale už skoro dva roky zrušená.

Držitelé průkazů TP mají místo k sezení v hromadné dopravě a nemusí čekat na úřadech ve frontě. Lidé s průkazkou ZTP by k tomu měli mít městskou dopravu zdarma, na vlaky slevu 75 procent a na autobusy 62 procent. K průkazu ZTP/P pak patří ještě bezplatná přeprava průvodce či vodicího psa, neslyšící mohou mít ročně 24 hodin bezplatného tlumočení na úřadech či u lékaře. Držitelé průkazů nemusí také vždy dodržovat zákaz zastavení či stání, mohou parkovat na vyhrazených parkovištích, nemusí v určitých případech platit dálniční známku, televizní a rozhlasové poplatky či paušály za telefon.

Také většina lidí, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, by si měla v lednu 2016 podat novou žádost o dávku. Těm, jimž úřady 400 korun měsíčně přiznaly v letech 2012 a 2013, totiž skončil s rokem 2015 i nárok na tuto podporu. Jedná se přibližně o 168 000 lidí, což je většina příjemců příspěvku. Úřady už v listopadu poslaly klientům dopis s formulářem, ten je nutné poslat, či přinést. Aby klienti dostali dávku za leden 2016, musí v tomto měsíci žádost podat. O příspěvek nemusí žádat zhruba 3 000 lidí, kteří dávku začali dostával až po 1. lednu 2014. Těm úřady začnou příspěvek vyřizovat automaticky.

Nárok na 400 korun na mobilitu měsíčně mají děti nad jeden rok a dospělí, kteří mají průkaz ZTP a ZTP/P a cestují do práce, školy či k lékaři. V roce 2014 úřad práce na příspěvcích vyplatil zhruba 1,1 miliardy, v roce 2015 od ledna do října pak 957,4 milionu korun.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!