Vývoj na trhu práce

Vývoj na českém trhu práce ve 3. čtvrtletí 2015 byl pozitivní. Podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) Českého statistického úřadu (ČSÚ) v domácnostech vzrostla celková zaměstnanost na 5 060,3 tis. osob; míra zaměstnanosti 15-64letých (70,5 %) tak dosáhla nejvyšší úrovně v historii České republiky. Také předběžné výsledky podnikové statistiky ČSÚ, sledující evidenční počet zaměstnanců, ukazují pokračující oživování. Ve mzdové oblasti se začíná projevovat vliv nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, nárůst průměrné nominální mzdy o 3,8 % byl nejvyšší od roku 2009. 

Výsledky VŠPS ukazují vytrvalý růst celkové zaměstnanosti, a to již od roku 2012. Pozitivní je také to, že růst míry zaměstnanosti se více projevil u žen (meziročně o 1,8 %), než u mužů (0,6 %), protože právě v ženské složce má česká ekonomika značnou skrytou rezervu. Prodlužování pracovní kariéry vede k rychlejšímu nárůstu zaměstnanosti u osob starších 50 let ve srovnání s mladšími ročníky. Dále je také očividné pokračující snižování počtu nezaměstnaných a rychlý růst počtu volných pracovních míst hlášených na Úřad práce ČR. V meziročním srovnání jsou výsledky přes jisté zvolňování velmi optimistické, obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS klesla ve 3. čtvrtletí pod hranici 5 procent a zejména v mužské složce se již patrně přiblížila své přirozené hranici. V postavení nezaměstnaných však přetrvává skupina obtížně zaměstnatelných osob, které na nabízená volná místa nedosahují; často mohou v nezaměstnanosti zůstávat i roky – podíl dlouhodobě nezaměstnaných se tak už přiblížil jedné polovině. 

Předběžné údaje podnikové statistiky ČSÚ potvrzují převažující pozitivní trendy, zejména růst evidenčního počtu zaměstnanců. Ve 3. čtvrtletí 2015 ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 přibylo 61,5 tis. zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; to je nárůst o 1,6 %. Různé části ekonomiky jsou však napojeny na hospodářské oživení odlišně.

Např. odvětví těžba a dobývání je stále ještě poznamenáno propouštěním zaměstnanců – ve 3. čtvrtletí 2015 jich opět meziročně ubylo, tentokrát 1,2 tis., tj. -3,8 %. Také odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu ztratilo stovku obsazených pracovních míst, což je pokles o 0,2 %. Ve stavebnictví nalezneme meziroční úbytek o 3,6 tisíce (-1,7 %) a snížil se také opět počet zaměstnanců v ubytování, stravování a pohostinství o tisícovku, tj. -0,9 %. Početně nejvýznamnější přírůstek byl ve zpracovatelském průmyslu, 31,0 tis., což je relativně +2,9 %. Obchod vzrostl výrazně, o 7,9 tis., relativně o +1,6 %. Udržuje se růst počtu zaměstnanců v činnostech v oblasti nemovitostí (+5,3 %), patrně spojený s rozšiřováním finančních služeb realitních kanceláří.

Výrazně vzrostl též evidenční přepočtený počet u administrativních a podpůrných činností (+3,0 %), o 5 tis., což je spojeno s nárůstem počtu zaměstnanců agentur práce. V zemědělství zůstal počet pracovních míst stejný jako před rokem. V odvětví veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení se ukázal meziroční nárůst počtu zaměstnanců o 5,7 tis., což je relativně +2,0 %. Nejvýrazněji se na nárůstu zaměstnanců podílejí obce, kde díky zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce přibylo téměř 2,2 tisíce pracovních míst.

Více informací v příloze.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!