Výzvy MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo další dvě výzvy. Z Operačního programu Zaměstnanost podpoří neziskové organizace a mladé.
V neziskovém sektoru pracuje rok od roku více lidí. Význam neziskových organizací roste a spolu s ním i potřeba jejich profesionalizace.

MPSV vypsalo výzvu „Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových organizací“, na kterou je z prostředků Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 75 milionů Kč.

Stejnou částkou pak MPSV podpoří další typ projektů, tentokrát zaměřených na mezinárodní mobilitu znevýhodněné mládeže.

Praxe ukazuje, že neziskové organizace potřebují ve stále větší míře profesionály, ať už pro oblast marketingu, strategického řízení, nebo pro neziskový sektor zásadního fundraisingu. V sociální oblasti je celá řada činností, které nestátní neziskové organizace vykonávají za stát. MPSV usiluje o to, aby získaly expertní zkušenosti a tím se zvýšila jejich profesionalita.

MPSV také podpoří vzdělávání stávajících zaměstnanců neziskových organizací nebo aktivity, které povedou k větší důvěryhodnosti těchto organizací vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru.

Žádosti o podporu konkrétních projektů je možné předkládat od 1. září 2015 až do konce roku 2015. Výzva je určena pro neziskovky, které fungují minimálně dva roky a mají v roce 2015 zpracovaný procesní audit. Více informací se zájemci dozví na webu esfcr.cz.

Výzva „Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež“ pomůže mladým nezaměstnaným lidem do 30 let, kteří se potýkají s nedostatečným vzděláním, zdravotními problémy či problematickými životními podmínkami. Díky mezinárodním stážím získají zkušenosti, jazykové znalosti i potřebné sebevědomí a eliminují znevýhodnění v hledání uplatnění na trhu práce. Zaměření zahraničních stáží bude korespondovat s profesní poptávkou v českém regionu.

Oprávněnými žadateli o podporu jsou v tomto případě vzdělávací instituce, pracovní agentury, neziskovky a kraje či obce; žádosti je možné předkládat  od 1. září, avšak pouze do 30. října 2015. Další informace je možné získat na webu esfcr.cz.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!