VZP spustí projekt komplexní onkologické prevence

Až 50 milionů korun by měla letos největší česká zdravotní pojišťovna proplatit klientům, kteří se rozhodnou podstoupit komplexní onkologickou prohlídku. Projekt zřejmě odstartuje v červnu a využít by ho mohlo až deset tisíc pojištěnců starších 35 let. Po včerejším zasedání dozorčí a správní rady VZP to řekl člen rady a předseda sněmovního zdravotnického výboru Rostislav Vyzula.
 
„Balíček vznikl na základě dlouho trvajícího programu v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Týkal by se pojištěnců VZP starších 35 let a zahrnoval by komplexní onkologické vyšetření zaměřené na nejčastější nádorová onemocnění. Neznamená to tedy, že by byla odhalena jakákoliv nádorová onemocnění, to ani nelze, některá jsou věkově závislá nebo se vyskytují velmi málo. Půjde ale o ty s nejvyšší incidencí a podle zkušeností z dosavadních analýz lze říci, že byl záchyt ve sledované screenované skupině kolem dvou procent nádorových onemocnění. To je výrazně více, než je běžný screening, jako je mamograf nebo kolorektální screening, kde jde maximálně o 0,5 až 0,6 procenta pacientů,“ vysvětluje Rostislav Vyzula.
 
Co by mělo být v balíčku zahrnuto? Součástí je krevní obraz s diferenciálním rozpočtem, základní biochemická vyšetření, tumorový marker CEA a beta2mikroglobulin, PSA (screening rakoviny prostaty), ca125 (umožňuje sledovat rakovinu vaječníků), RTG plic, ultrazvuk břicha, varlat či prsu, test okultního krvácení ve stolici, EKG, odběr krve a klinické vyšetření včetně závěrečné zprávy. Vyšetření by mělo stát do pěti tisíc korun, přičemž by si ho nejdřív pacient uhradil sám a následně by ho oproti potvrzení a účtu dostal proplaceno na pobočce VZP.
 
„Projekt už je připravený a odpřipomínkovaný. Nyní jsme dolaďovali poslední věci a dáme ho ke schválení na příští správní radě 30. května, hned vzápětí bychom měli začít. Původně jsme chtěli začít 11. května na Květinový den věnovaný onkologickým onemocnění, ale musíme ještě počkat na kompletní schválení,“ doplňuje Vyzula.
 
V první fázi trvající do konce roku by měl projekt běžet v komplexních onkologických centrech, která jsou dostatečně připravena a budou mít o účast zájem. V příštím roce by eventuálně podle toho, jak se program osvědčí, pojišťovna přistoupila k jeho rozšíření. Celkem by letos na tuto prevenci mělo jít až 50 milionů korun, protože se ale projekt oproti původnímu plánu posunul (psali jsme zde), částka dost možná kompletně vyčerpána nebude.
 
Posilování prevence díky přebytkům z loňska
 
Posilování preventivních programů je v současnosti možné také díky tomu, že některé prostředky zbyly z loňského roku. Za ten bylo na prevenci vybráno 478 milionů korun, náklady na preventivní programy ale dosáhly výše 361,5 milionu, což byl meziroční pokles o 40 milionů. Oproti zdravotně pojistnému plánu byl pak rozdíl ještě větší – pojišťovna totiž zamýšlela dát na prevenci o 150 milionů více. Důvodem nevyčerpání prostředků byl zejména menší rozsah ozdravných pobytů pro děti Mořský koník, který proběhl jen v jedné lokalitě. Na druhou stranu bylo v rámci zdravotních programů, jako je bezlepková dieta či očkování, vyčleněno 228 milionů, nakonec se ale vyčerpalo celých 250,6 milionu.
 
„Určité prostředky z hlediska prevence jsou ještě k dispozici, proto správní rada a hlavně pracovní skupina pro prevenci v tomto roce pracuje na tom, jak co nejvíce přiblížit preventivní programy pojištěncům a zamýšlí se také nad novými možnostmi,“ říká profesor Vyzula. Ve výsledku bylo na konci uplynulého roku na fondu prevence 314 milionů, v tuto chvíli na něm je 352 milionů. Za první tři měsíce tohoto roku už bylo vyčerpáno 123 milionů korun.
 
Na rezervním fondu by mělo být v závěru roku 1,5 miliardy
 
Správní rada VZP také včera schválila výroční zprávu za uplynulý rok. Pojišťovna skončila s přebytkem 1,295 miliardy, což bylo částečně dáno rostoucí ekonomikou, částečně úspornými opatřeními, která prosazuje management. I když ale VZP šetří, pacienti to nepociťují – náklady na zdravotní péči totiž naopak loni vzrostly o 2,6 procenta, v přepočtu na jednoho pojištěnce dokonce o 3,4 procenta.
 
Co se týče aktuálního stavu hospodaření, o němž pojišťovna pravidelně informuje, je zůstatek na běžném účtu zdravotního fondu za první čtvrtletí letošního roku 2,8 miliardy. Výsledek hospodaření základního fondu je nyní ve výši 600 milionů oproti plánovaným 400 milionům. „Finanční prostředky, které pojišťovna vybrala za březen, utratila prakticky beze zbytku za platby,“ dodává člen rady a poslanec Jiří Skalický.
 
Letos má také pojišťovna vrátit celkem půl miliardy finanční výpomoci státu, přičemž 250 milionů již splatila a poslední část se chystá uhradit v září. Plánuje navíc posilovat rezervní fond, který byl během uplynulého roku naplněn do výše 1,2 miliardy. K tomu by mělo být letos dle zdravotně pojistného plánu přidáno 159 milionů ze základního fondu zdravotního pojištění a 345 milionů z fondu provozního.
 
Celkové příjmy do základního fondu by letos měly dle plánu dosáhnout 158,9 miliardy, tedy o tři procenta více než loni. Náklady jsou naplánovány na 158,8 miliardy, z toho 152,76 miliardy na zdravotní služby. To jsou o čtyři procenta více než loni.
 
Zdroj: Zdravotnický deník
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!