Žádost o příspěvek na mobilitu

Klienti, kterým Úřad práce ČR (ÚP ČR) přiznal v letech 2012 a 2013 příspěvek na mobilitu, si musejí po prvním lednu 2016 podat novou žádost o tuto dávku.

K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu všem osobám, kterým ÚP ČR přiznal tuto dávku v letech 2012 a 2013 podle legislativy účinné do 31. 12. 2013. Jedná se o přibližně 168 000 lidí, což je většina příjemců příspěvku. Žádost musí klienti doručit úřadu mezi 1. 1. – 31. 1. 2016. V případě, že ji podají později, nevznikne jim nárok na dávku už od ledna 2016, uvádí server novinky.cz.

Během listopadu a prosince 2015 rozeslal ÚP ČR dotčeným klientům informativní dopis, jehož přílohou byl také formulář žádosti. Tu je nutné vyplnit a podat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR nebo ji poslat poštou.

Žádost by měli lidé úřadu doručit až po 1. 1. 2016. Pokud dorazí dříve, ÚP ČR bude muset správní řízení o této žádosti zastavit, protože v prosinci 2015 klientům ještě trvá už dříve přiznaný nárok. Aby příjemci zároveň nepromeškali lhůtu na přiznání dávky za leden 2016, musí žádost doručit nejpozději 31. 1. 2016. V opačném případě by jim ÚP ČR mohl příspěvek vyplatit až od měsíce, ve kterém podají žádost.

Správní řízení o přiznání příspěvku bude jednoduché – předpokládá se, že většina klientů v roce 2015 uplatnila žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), tudíž jim bude moci ÚP ČR dávku přiznat bez zbytečných odkladů.

Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé, kteří si o něj požádali podle platné legislativy, účinné do 31. 12. 2013, ale ÚP ČR o této žádosti rozhodl až po 1. 1. 2014. Jde o zhruba 3 000 osob. Tito klienti nemusí o dávku opětovně žádat, protože ÚP ČR je povinen u těchto osob zahájit správní řízení z moci úřední o přiznání příspěvku.

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz OZP označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P. Další podmínkou pro získání dávky je, že se člověk opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje za úhradu, např. do práce, školy, k lékaři apod., nebo se nechává za úhradu pravidelně dopravovat.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!