Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - vládní návrh

Problém nedostatečné kapacity školek má několik možných řešení. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a ve středu 28. května 2014 je dále projednáván na schůzi Výboru pro sociální politiku PSP ČR. Zákon by mohl být účinný od září 2014.

Již nyní ale Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) pomáhá firmám a organizacím budovat podobné skupiny na pracovišti. Potřebné finance jim poskytl Evropský sociální fond.

Dětská skupina je velmi praktickým nástrojem pro slaďování rodinného a profesního života. Rodičům umožňuje chodit do zaměstnání a zároveň zůstat s dětmi v blízkém kontaktu. Mezi výhody patří společná cesta do školky a práce, možnost dítě navštívit v průběhu dne a mít zajištěné hlídání po celou pracovní dobu – třeba i při mimořádném pracovním nasazení. Ministerstvo práce a sociálních věcí už před časem začalo zařízení typu dětské skupiny podporovat prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Aktuálně se realizuje 36 projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na zařízení typu dětské skupiny.

Výzvy k podávání projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku byly již uzavřeny. Předpokládá se však, že služby péče o děti však budou součástí i budoucího Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) pro období 2014–2020.

Mateřská škola:

- předškolní vzdělávací zařízení
- zapsané v rejstříku škol a školských zařízení (má nárok na dotaci ze státního rozpočtu)
- zpravidla pro děti od 3 let do zahájení školní docházky
- hygienické předpisy (vyhláška 410/2005 Sb.)
- ze zákona vyplývající povinnost mít rámcový vzdělávací plán
- zákonné normy na stravování
- zákonem stanovené požadavky na pedagogické vzdělání učitelů.

Dětská skupina:

- není primárně vzdělávacím zařízením, cílem je pravidelná péče o děti za účelem rozvoje osobnosti dítěte
- legislativa by měla vstoupit v platnost v září 2014
- poskytování péče musí být neziskové
- pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
- prostorové a hygienické požadavky stanoveny podle počtu dětí
- povinnost mít zpracovaný plán výchovy a péče, který je součástí smlouvy mezi rodičem a poskytovatelem
- nemusí zajišťovat stravování – to mohou zajišťovat rodiče
- požadovaná kvalifikace pečujících osob: pedagogické (MŠ, ZŠ–1. st.) nebo zdravotní vzdělání, vzdělání v sociální oblasti, nebo profesní kvalifikace chůvy.

Existující zařízení typu dětská skupina podporovaná z ESF:

- podmínky připraveny v souladu s parametry návrhu zákona o dětských skupinách
- zařízení jsou nyní provozována v souladu se stávajícími právními předpisy nebo na základě provozování živností (0–3 roky věku vázaná, 3+ volná)
- nesmí být zapsána do rejstříku školských zařízení - došlo by k souběhu dotací
- pro děti od 0,5 roku do začátku školní docházky
- jsou definovány základní požadavky na prostory, vybavení a hygienické parametry zařízení, na počet a vzdělání pečujících osob
- zařízení v režimu živností jsou vázána hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!