Zasedání výboru EMPL dne 1. a 2. prosince 2014

Příští zasedání výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se uskuteční 1. a 2. prosince v Bruselu.

Poslanci projednají návrh zprávy Piriski o boji proti nehlášené práci, ke které je možno podat pozměňovací návrhy do 15. prosince 2014.

Začne projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integrací trhů práce. Zpravodajem byl jmenován rakouský poslanec Heinz K. Becker z Evropské strany lidové. Cílem tohoto návrhu nařízení je zlepšit přístup pracovníků k podpůrným službám pro pracovní mobilitu uvnitř EU, a posílit tak spravedlivou mobilitu a zlepšit přístup k pracovním příležitostem v celé Unii.

Nařízení nahrazuje ustanovení o výměně informací o volných pracovních místech, žádostech o zaměstnání a životopisech mezi jednotlivými členskými státy („vyrovnávání nabídky a
poptávky“), jež v současnosti obsahuje kapitola II a článek 38 nařízení (EU) č. 492/20111, a jeho základem je článek 46 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“). Dále (opětovně) zřizuje Evropskou síť služeb zaměstnanosti, EURES, jejímž účelem bude poskytovat pomoc při hledání zaměstnání a náboru pracovníků napříč členskými státy.
 
Dále budou poslanci diskutovat s Ignaciem Garciou Bercero z Evropské komise o sociálních aspektech a aspektech zaměstnanosti v transatlantických vztazích. Hlasovat se bude o přidělení prostředků z fondu proti globalizaci do Francie, Řecka a Polska.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!