15. konference Tabák a zdraví

15. konference Tabák a zdraví

Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku pořádají 15. konferenci Tabák a zdraví.

Termín: 5. 11. 2014, od 9:00
Místo: LD, Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Program:

9,00 - 9,30          Registrace účastníků, zahájení

9,30 - 9,50          Kouření a kardiovaskulární  riziko, doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (1. LF UK a VFN)

9,50 - 10,00        Obavy ze zvyšování hmotnosti a úspěšnost léčby závislosti na tabáku, MUDr. Alexandra Kmeťová  (1. LF UK a VFN)

10,00 - 10,20      STOBaKO – Stop kouření a obezitě, Mgr. Klára Hassmanová (STOB.CZ), MUDr. Alexandra Kmeťová  (1. LF UK a VFN),  PhDr. Iva Málková (STOB.CZ)

10,20 - 10,40      Update psychologického přístupu k léčbě závislosti na tabáku (PRIME teorie), MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. (1. LF UK a VFN)

10,40 - 11,00      Kontrola tabáku v zahraničí, MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. (1. LF UK a VFN)

11,00 - 11,30      přestávka

11,30 - 11,40      Sestry VFN a krátká intervence, Bc. Vladislava Felbrová, Stanislava Kulovaná  (VFN)

11,40 - 11,50      Mezinárodní aktivity sester v léčbě závislosti na tabáku, Centrum excelence, Kateřina Malá (ÚVN), Mgr. Iveta Nohavová (SLZT), Mgr. Eva Roubíčková (FNKV)

11,50 - 12,00      ArcelorMittal Ostrava: přístup zaměstnavatele ke kouření, PhDr. Černá-Dvořáková, Ing. Milada Fukalová (ArcelorMittal Ostrava)

12,00 - 12,20     E-cigarety z pohledu výrobců a distributorů, Ing. Bohdan Resler (Komora elektronického kouření, Svaz vapingu)                                                              

12,20 - 12,40     E-cigarety z pohledu lékaře, doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., 1. LF UK a VFN

12,40 - 13,00     Panelová diskuse, závěr

Konference probíhá v souladu se stavovským předpisem č. 16 ČLK, Řádu pro celoživotní vzdělávání členů České lékárnické komory a bude hodnocena kredity ČLK, ČLnK  i ČAS.  Účast zdarma, občerstvení je hrazeno. Přihlášky, které převýší kapacitu, budou vráceny.

Příloha zprávy
Kategorie